Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verlenging verlopen grafrechten


11 mei 2016

Vraag nummer: 46100

Geachte meneer v/d Putten,

Tot onze schrik heeft de gemeente bij het graf van mijn grootouders een schrijven achtergelaten, datum 2016, dat het grafrecht is verlopen en dat ze tot ruiming overgaan.
Mijn tante heeft tot haar dood in 2003 altijd de verlenging van de grafrechten geregeld. Na haar dood hebben haar twee nog in leven zijnde broers nooit stilgestaan bij het feit dat de grafrechten van hun ouders weleens verlopen zouden zijn.
Volgens de gemeente verliepen de grafrechten van mijn groutouders, beiden in één gezamenlijk graf, al af in 2007. Nu, in 2016, 9 jaar na dato (!!) worden we nu geconfronteerd met de mededeling dat er tot ruiming zal worden overgegaan als niemand van de familie zich meldt. Stel we willen het grafrecht wel weer verlengen dan zal er volgens de gemeente geteld worden vanaf 2007. Dat zou betekenen dat we volgend jaar weer voor 10 jaar moeten verlengen. Buiten het feit dat we verrast zijn dat de gemeente na 9 jaar (!) aan de bel trekt, vragen we ons af hoe de kosten voor verlenging berekend zullen worden, mochten we beslissen om tot verlenging over te gaan. Graag u reactie op deze case.
Alvast dank!

Met vriendelijke groet,

Elsa Wattimurij

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het is natuurlijk vervelend als u als familie schrikt, maar eigenlijk moet de gemeente een compliment worden gemaakt. De gemeente had het graf al eerder mogen ruimen. Het is dan erg attent om nu nog waarschuwingen bij het graf te plaatsen.

De familie is zelf in verzuim geweest sinds het overlijden van die tante in 2003. Destijds, in 2003, hadden de grafrechten op naam van een ander familielid moeten worden gezet. Daar had de familie zelf actie voor moeten ondernemen. Dan zouden er nu geen verrassingen zijn geweest.

Als de gemeente u nog een verlenging van 10 jaar aanbiedt, hebt u geluk. Dat hoeft de gemeente niet te doen. De gemeente kan zich ook formeel op het standpunt stellen dat als u de grafrechten wilt behouden, dat u dan maar nieuwe grafrechten voor 20 of 30 jaar moet vestigen. Verlengen kan alleen aansluitend op een lopende periode. Het is net als het verlengen van een touw; je kunt alleen een volgend touw aan het vorige knopen als het oude er nog is. Als de rechten verlopen zijn, is er niets meer om aan vast te knopen en kun je alleen een heel nieuw touw krijgen, om in de beeldspraak te blijven. Dan zou dat nu om nieuwe grafrechten voor 20 of 30 jaar gaan.

Hoe de gemeente de kosten van verlengen wil berekenen, weet ik ook niet. Misschien wil men het tarief van verlengen van 2016 rekenen, maar misschien ook nog het tarief van 2007.
U hebt echter geen enkel recht om iets te eisen. Als de gemeente een voorstel doet, kunt u besluiten om er wel of niet op in te gaan. Maar u kunt bijvoorbeeld niet eisen dat men nu nog het tarief van 2007 neemt.

Misschien is het voor uw familie wel slimmer/goedkoper om het grafrecht helemaal niet te verlengen met terugwerkende kracht vanaf 2007, maar nu nieuwe uitgifte van het graf voor 20 jaar te vragen. Dan hoeven de tussenliggende jaren niet alsnog betaald te worden, alleen de periode 2016-2036.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE