Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verlenging opgeven aan de belasting voor een graf?


12 november 2008

Vraag nummer: 5859  (oude nummer: 11680)

Mijn ouders zijn 30 jaar geleden overleden.Nu heeft mijn broer van de gemeente een schrijven gekregen dat het termijn verlopen is en of het graf ontruimt mag worden of anders voor de komende tien jaar weer willen verlengen. €1400,- Mijn broers en zussen hebben geen zin meer om het graf weer tien jaar te verlengen.Zij gaan toch nooit heen het graf ligt ook ver weg van hun woonplaats.nou wil het geval dat ik als jongste van het stel en een nakomertje toch wel enige moeite heb met de ontruiming van het graf. Mijn kinderen zijn nog klein en hebben het graf een keertje bezocht,mijn jongste dochtertje zelfs nog nooit. Toch kan ik niet zo maar zeggen en beslissen van: laat het maar ontruimen...Dan heb je dus niets meer.... Nu is mijn vraag: Kan ik de kosten aan de belasting opgeven? Ik zou nl. het graf wel willen in stand houden en dan voor de kosten alleen willen "opdraaien" maar wij hebben een groot gezin en wij kunnen niet zo'n groot bedrag betalen. Als wij het kunnen terug vragen aan de belasting dan zouden wij het overwegen om het op die manier te doen.
Ik hoop dat u hier een antwoord op weet.
met vriendelijke groet,
XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Zeker heb ik hier een antwoord op. De kosten van een verlenging van grafrechten zijn niet fiscaal aftrekbaar.

Ik heb een staatje van kosten die men in 2008 wel en die men niet van de inkomstenbelasting kan aftrekken.

De volgende uitgaven mag u aftrekken:
– de begrafenis of crematie en de uitvaartdienst;
– de premie of koopsom aan een begrafenis- of crematieverzekeraar die de uitvaart verzorgt. Er mag dan geen recht op restitutie bestaan van de premie of de koopsom;
– advertenties, rouwkaarten, dankbetuigingen en portokosten;
– reis-, verblijf- en telefoonkosten naar aanleiding van het overlijden;
– bloemen of een krans;
– koffie, thee of een eenvoudige maaltijd op de dag van de begrafenis of crematie voor diegenen die de plechtigheid bijwoonden;
– grafrechten, tenzij er tijdens het leven van de verzekerde ook premierestitutie mogelijk is of de rechten overdraagbaar zijn;
– de grafsteen en grafbedekking of -beplanting;
- de reis- en verblijfkosten in verband met de terminale ziekte van uw fiscale partner of kind jonger dan 27 jaar die in het buitenland verblijft.

De volgende uitgaven mag u niet meetellen:
– grafonderhoud;
– een herbegrafenis;
– het verlengen van grafrechten;
– de premie voor een uitkering in geld (een risicoverzekering of levensverzekering), ook niet als u dat geld gebruikt om de begrafenis of crematie te betalen;
– successierecht, notariskosten en boedelkosten.

En bij u gaat het om het een na laatste, het verlengen van grafrechten.
Per 1-1-2009 vervallen trouwens ook de aftrekmogelijkheden voor de kosten die men nu nog wel mag aftrekken.

Overigens zijn de aftrekbare kosten alleen aftrekbaar voor de langstlevende echtgenoot of de fiscale partner, of voor ouders als het gaat om een minderjarig kind.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE