Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verlenging met 5 jaar


27 april 2006

Vraag nummer: 4411  (oude nummer: 7932)

Geachte Heer van der Putten, Beste Willem,
Artikel 28 , lid 1 Wlb zegt dat verlenging mogelijk is voor een termijn van niet langer dan tien jaar. Betekent dat, dat het ook korter kan?
Casus: Een echtpaar van over de tachtig, zonder kinderen, wil het graf van hun (schoon-)ouders behouden zolang zij zelf nog leven. Daarna kan geruimd worden. De gemeente hanteert in de beheerverordening een verlengingstermijn van uitsluitend tien jaar. Deze mensen willen met vijf jaar verlengen gezien hun hoge leeftijd. De gemeente weigert dit op grond van de verordening met het argument dat anders mensen komen die één dag, één maand etc. willen verlengen. Is de verordening in strijd met de wet? Wat is hier een correcte oplossing?

Met vriendelijke groeten:
Guus Rüsing,
regiocoördinator Limburg,
De Terebinth, vereniging voor funeraire cultuur.

Antwoord:

Beste Guus,

Ja, artikel 28 Wlb laat de mogelijkheid om ook korter dan 10 jaar te verlengen. Maar de houder van een begraafplaats kan zelf ook een keuze maken met welke termijn hij graven telkens wil verlengen. Als hij standaard met 10 jaar verlengt, is dat een legitieme keuze. Andere termijnen vergen ook meer administratieve handelingen en dus kosten van de begraafplaatshouder.
Bij gemeenten is het zo dat wat in de verordening staat (dat kan de beheers- of legesverordening zijn), de regel is. Als daar 10 jaar in staat, mag de gemeente ook geen kortere termijn verlengen. Men moet dan eerst de verordening aanpassen om andere termijnen mogelijk te maken.

Met vriendelijke groet,

Willem van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE