Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verlenging huurtijd vanaf 9 jaar terug


14 november 2002

Vraag nummer: 1533  (oude nummer: 1894)

Wed Jan 3 17:31:49 2001

Bij een begrafenis van de langstlevende echtgenoot in april 1991, is de (noodzakelijke?) verlenging van de huurtijd van het graf, die in mei 1992 afliep, niet door de gemeente geregeld. Pas in juni 2000 maakt de gemeente de erven erop attent dat verlenging gevraagd kan worden, maar dan wel vanaf mei 1992.
Twee vragen: 1. Is het gewoon dat een gemeente de verlenging van de huurtijd in dit geval niet regelt tegelijk met de kosten van het begraven? Toelichting: de huurtijd zou na 13 maanden aflopen.
2. Kan de gemeente de huur in redelijkheid over de verstreken jaren vragen, waarbij het beleid destijds was geen verlenging van de huur te vragen? Toelichting: het is de bedoeling van de erven het graf de komende tien jaar nog in stand te houden.

Antwoord:

Wed Jan 3 23:10:01 2001

Geachte heer of mevrouw,

Uw twee vragen kan ik als volgt beantwoorden.
1. Nee, het is niet gewoon dat een gemeente de verlenging van de huurtijd niet regelt tegelijk met een begraving binnen 10 jaar voor afloop van de huurtermijn.
2. Nee, de gemeente kan geen huur over de verstreken jaren vragen. MaarÂ… de gemeente kan nu de termijn ook niet meer verlengen. Iets wat er nu niet (meer) is, kan ook nu niet meer verlengd worden, zo simpel is het. Als de erven willen dat het graf nog tien jaar in stand blijft, moeten de erven vragen om het graf nu als nieuw graf uit te geven. Dat kan wel. Maar dat kan niet voor 10 jaar, alleen voor ten minste 20 jaar.

Ik kan dit toelichten als volgt.
Normaal wordt bij een begrafenis in een bestaand graf direct gekeken of de resterende looptijd van het graf nog wel voldoende is. Voldoende is minstens 10 jaar. Want dat is de termijn dat iemand tenminste begraven moet blijven. Als de resterende looptijd van het graf bijvoorbeeld 6 jaar is, moet er 4 jaar verlengd worden.
Een gemeente kan ook nalaten om het graf direct te verlengen, en na 6 jaar een gewone verlenging aanbieden. Reguliere verlengingen gaan normaal in stapjes van 10 jaar (langer is wettelijke verboden).
Maar als er dan geen gebruik van wordt gemaakt, mist de gemeente inkomsten, want ze moet het graf toch nog 4 jaar onaangeroerd laten liggen.

In uw geval had de gemeente per juli 1991 de wettelijke (!) verplichting om de familie een verlenging aan te bieden. Ik zeg per juli, omdat op 1 juli 1991 die wettelijke verplichting is ingevoerd; voordien was die er niet. Dat de gemeente dat niet gedaan heeft, is dus fout. Maar welke gevolgen heeft dat? Geen. Want er zijn twee partijen en ook de familie had natuurlijk aan kunnen geven een verlenging te wensen, maar heeft dat nagelaten. Omdat beide partijen niets deden, is in mei 1992 het grafrecht, door het verstrijken van de huurtermijn, verlopen.
De familie kan nu vragen om het grafrecht te herstellen. Dat kan alleen door het graf opnieuw uit te geven als een juridisch nieuw graf. Dat kan de gemeente redelijkerwijs niet weigeren. Dat er al mensen in dat graf liggen, doet er niet toe; ik kan bijvoorbeeld ook een huis huren waar al andere mensen in wonen. Dan is er weliswaar geen of minder plaats voor mijzelf, maar dat doet er niet toe.
U vraagt of de gemeente 'in redelijkheid' nog grafhuur over de afgelopen 9 jaar kan vragen. Nee. En dat heeft niks met redelijkheid te maken, maar met belastingwetgeving. De 'grafhuur' is een gemeentelijke belasting die in een legesverordening staat. Ik durf te wedden dat in die verordening geen tarief staat voor achteraf te innen of op te leggen kosten. Als er niets in de verordening geregeld is, kan de gemeente ook niets vragen. Althans, als ze nu wat vraagt heeft dat geen rechtsgrond. Als ze nu spijt heeft geen verlenging aangeboden te hebben, is dat jammer voor de gemeente, maar ja, gewoon eigen schuld.

mr W.G.H.M. van der Putten

3 januari 2001

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE