Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verlenging huurtermijn graf


25 september 2002

Vraag nummer: 1111  (oude nummer: 1446)

Mon Feb 7 20:43:04 2000

De volgende situatie doet zich voor:

Een familie verlengt eind december 1999 de huur voor een graf met 10 jaar.
In januari van dit jaar overlijdt een naaste die wordt begraven in het bewuste graf.
De maximale huurtermijn is nu geen 10 jaar meer maar zeg voor het gemak 9 jaar en 11 maanden.
De gemeente verplicht nu opnieuw 10 jaar huurtermijn (boven de resterende 9 jaar en 11 maanden) om de garantie te hebben dat aan de wettelijke grafrust kan worden voldaan.
Als uitvaartverzorger stel ik voor die ene maand in rekening te brengen maar daar wil de gemeente niets van weten.
Kortom de overledene had beter in november 1999 kunnen overlijden dat zou de nabestaanden 10 jaar overbodige huur schelen.
Daar komt bij dat de gemeente het graf natuurlijk rustig een maand langer kan laten liggen voordat geruimd kan gaan worden. (als dat overigens noodzakelijk is). Wel schiet ze er dan 1 maand huur bij in en kennelijk zit daar het probleem.

Wel zou ik het redelijk vinden dat een graf dat nog pak weg 1 a 2 jaar in de huur zit verplicht met 10 jaar te verlengen als daar opnieuw in wordt begraven, punt is dan alleen waar de grens wordt gesteld, in andere gevallen is natuurlijk opnieuw een discussie mogelijk.
Kan de bewuste gemeente zondermeer verplichten de volledige 10 jaar te betalen zonder de nog resterende jaren te verrekenen?

Alvast hartelijk dank voor antwoord.

Teun Juk

Antwoord:

Geachte heer Juk,
Het is natuurlijk het goed recht van de gemeente om voor die ene maand die ze 'tekort' komt om de wettelijke termijn van grafrust van 10 jaar vol te maken, de lopende termijn te willen verlengen.
Echter, ze mag geen extra 10 jaar rekenen (van 2010 t/m 2019). U weet dat in artikel 28, eerste lid, Wet op de lijkbezorging staat dat een bestaand grafrecht met maximaal 10 jaar verlengd mag worden. Het doet er niet toe waarom er verlengd wordt. Of de familie het wil om het graf langer in stand te houden, dan wel of de gemeente het wil om de wettelijke termijn van grafrust betaald te krijgen, dat maakt geen verschil.
De gemeente kan verlangen dat het jaar 2010 nu reeds verlengd en betaald wordt (men mag in hele jaren rekenen; een gedeelte van een jaar mag als vol jaar aangemerkt worden ), maar haar eis om ook nu reeds de jaren 2011 tot en met 2019 te verlengen is niet alleen onnodig, maar zelfs in strijd met de wet.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >