Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verlenging huur grafruimte; achterstand in aanschrijving


10 december 2003

Vraag nummer: 2736  (oude nummer: 3563)

Wij hebben een enorme achterstand op het gebied van het aanschrijven van een rechthebbende nadat de huurtermijn van een grafruimte is verlopen. Het is op het ogenblik ook zo dat al is een huurtermijn verstreken er niets met de grafruimte wordt gedaan.
Volgens de wet zijn wij verplicht iedereen aan te schrijven, maar als de één wel verlengt en betaalt en de ander niet, dan is er toch een zekere oneerlijkheid omdat het eindresultaat toch is dat er voorlopig niet geruimd wordt.
Wat adviseert u?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik adviseer natuurlijk om de achterstand inzake de aanschrijvingen zo snel mogelijk in te lopen. Want dat kost geld. Mijn inziens kun je niet met terugwerkende kracht nog betaling vragen voor de jaren die je zelf als gemeente in verzuim bent. Legesverordeningen voorzien daar niet in. Gemeenten vragen het dan soms toch, maar ik denk dat als zo'n aanslag grafrechten aan de belanstingrechter zou worden voorgelegd, dat die direct zou sneuvelen.
Het niet-aanschrijven en niet-innen kost de gemeente veel geld.

En ook adviseer ik om, als mensen niet verlengen, direct (althans binnen 1 of 2 maanden) de grafsteen van dat graf weg te halen. Anders hebben de mensen die wél betalen het gevoel dat ze voor niets betalen. Dat de inhoud van het graf niet of pas na vele jaren geruimd zal worden, is dan niet zo belangrijk. De uiterlijke vorm van het graf - het monument dus - zou ik wel zo snel mogelijk verwijderen.
Als uw gemeente dat niet zou doen, zou ik als ik rechthebbende was, geen enkele aandrang tot verlengen en betalen hebben. En velen met mij.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE