Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verlenging grafrechten (wordt eigen graf dat niet wordt verlengd automatisch een algemeen graf?)


27 november 2003

Vraag nummer: 2695  (oude nummer: 3482)

Geacht heer Van der Putten,

Enkele dagen geleden hebben we contact gehad over het aankopen van een graf zonder daar direct in te gaan begraven. De gemeente is uiteindelijk overstag gegaan. Gemeente blijft spreken over het reserveren van het graf, dat is m.i. niet juist omdat de familie de grafrechten (huur) voor 20 jaar gaat betalen. De voorwaarden die de gemeente aan de transactie verbindt zijn niet anders dan bij de normale aankoop/ huur/ ingebruikname van een nieuw graf, n.l. vooruitbetaling, grafduur geldt voor 20 jaar en is daarna te verlengen per 10 jaar.

In een gesprek met de gemeente kwam de verlenging van het graf ter sprake. De ambtenaar vertelde dat verlenging pas over 20 jaar aan de orde zal zijn. Nou ben ik er altijd van uitgegaan dat bij een begraving na 13 jaar in een 20 jarig huurgraf altijd al een verlenging nodig is. Anders zouden de laatste 3 jaren van begraving niet gegarandeerd zijn, in ieder geval mogelijk niet betaald.
Als een familie na de 20 jaar niet ingaat op de geboden mogelijkheid tot verlengen, zou het graf voor de laatste 3 jaren dan automatisch de status van een algemeen graf krijgen?

Met vriendelijke groet,

Sander van der Spek
www.veluwezoomuitvaart.nl

Antwoord:

Geachte heer Van der Spek,

Dus de gemeente W. heeft ingezien dat ze haar eigen verordening moet volgen. Dus dat als er staat dat er uitzonderingen mogelijk zijn op de algemene regel dat een graf alleen voor direct begraving wordt uitgegeven, ze niet direct moet zeggen dat ze geen graf zonder directe begraving uitgeven, maar eerst de redelijkheid van de uitzondering moet afwegen. En die uitzondering leek mij in het geval van uw relatie heel redelijk.

Mij lijkt ook dat het tweede naastliggende graf, ook al is er nu nog niet begraven, een gewoon graf is. De term 'gereserveerd' heeft juridisch geen enkele betekenis. Het is een graf met alle gewone rechten en plichten.

Het klopt dat als na 13 jaar in een graf (voor 20 jaar) wordt bijbegraven, het grafrecht met 3 jaar moet worden verlengd. Er is immers een wettelijke termijn van grafrust van 10 jaar en het is redelijk dat de begraafplaatshouder die ook betaald wil zien en dat de nabestaanden nog zeggenschap over het graf houden gedurende die periode.
Die verlenging moet op grond van de wet strikt genomen eigenlijk pas in het 19e jaar geregeld worden, maar de praktijk is - in dit voorbeeld - dat het meteen bij de bijzetting in het 13e jaar gebeurt. Dat is een zo algemeen gangbare praktijk dat er normaal ook geen discussie over is. Het is ook verdedigbaar dat de regeling in artikel 28, lid 1, Wlb alleen bedoeld is voor de situatie dat er de afgelopen 10 jaar niet eerder een bijzetting was. De Wlb is niet uitputtend en exclusief voor wat betreft de regels voor verlenging en voor het (eventueel tussentijds) beëindigen van grafrechten. Het beginsel is dat e.e.a. in verordeningen en reglementen geregeld wordt, met inachtneming van de kaders van de wet. En hét kern-item van artikel 28, lid 1, is dat je niet verder dan 10 jaar vooruit mag verlengen. Alhoewel men daar soms ook wel wat mee rekt. Er zijn begraafplaats die in de situatie van uw voorbeeld niet van 20 naar 23 jaar verlengen, maar direct van 20 naar 30 jaar. Mag niet, maar vooruit, er is feitelijk weinig op tegen. Alleen dat begraafplaatsen zich er uiteindelijk zelf mee in de vingers snijden, omdat ze later geen beter kostendekkend tarief meer kan vragen. Ik moet er aan denken omdat ik vanavond ook een nieuwe vraag over de exploitatie van begraafplaatsen krijg (vraag 3485). Wie (te) veel vooruit verlengt, maakt voor zichzelf de dekkende exploitatie op termijn moeilijker. Maar dat terzijde.

Als een graf na die 20 jaar niet verlengd zou worden, ook alis er in jaar 13 in begraven, dan heeft het graf niet de status van een algemeen graf. Het heeft dan geen enkele status. Het is gewoon een plek waar nog stoffelijke resten in liggen die nog niet geruimd mogen worden. Het monument mag wel al weg.
Vergis u niet: op een algemeen graf rusten natuurlijk ook rechten, al zijn die van een andere aard en inhoud dan een eigen graf met een uitsluitend recht. Ik heb er op andere plekken al vaker voor gepleit om die rechten op (een plaats in) een algemeen graf beter te omschrijven.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE