Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verlenging grafrechten (heruitgifte graf na 10 jaar; mag dit wettelijk?)


8 maart 2009

Vraag nummer: 6257  (oude nummer: 12451)

Geachte heer v.d.Putten,
Een Eigengraf is in 1999 voor 20 jaar uitgegeven.
Nu is in 2009 er een overledene bijgezet.
Het grafrecht is toen opnieuw voor 20 jaar uitgegeven, dus tot 2029 met ,wat de kosten betreft, aftrek van de helft van het in 1999 betaalde geld + het begraafrecht,zoals wij het begraven noemen.

Mijn vraag is aan u:
Is dit wettelijk toegestaan?,
of hadden we alleen begraafrecht mogen rekenen en in 2019 de mogelijkheid tot verlengen moeten geven?

Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

Vriendelijke groet,
XX, kerhofbeheerder
parochiekerkhof in ZZZZZ

Antwoord:

Geachte heer,

De door u geschetste methode van het opnieuw uitgeven van het graf onder aftrek van de helft van de in 1999 betaalde kosten, is in strijd met (de strekking van) artikel 28 Wet op de lijkbezorging. Daar staan regels voor het verlengen van een grafrecht in.

Ik heb dat op deze site wel vaker geschreven. Wat u beschrijft is iets wat bij RK begraafplaatsen wel vaker voorkomt, maar het mag dus niet. Het is in strijd met de wet en haar strekking, maar vaak ook in strijd met het burgerlijk recht, omdat een bestaand contract eenzijdig wordt opgebroken zonder dat dit goed juridisch onderbouwd is. In het eigen reglement van de begraafplaats is zo'n werkwijze meestal ook niet goed beschreven. Maar het gebeurt ook zonder dat er een feitelijke noodzaak is.
De meeste mensen accepteren het allemaal maar in goed vertrouwen, maar dat is een andere invalshoek.

Er is voor de rechthebbende van dit 10 jaar bestaand graf geen enkele noodzaak om de grafrechten te verlengen. Een overledene die begraven wordt moet 10 jaar begraven blijven. Maar dat valt in dit geval al precies tussen nu en 2019. Dus de familie hoeft helemaal niet te verlengen; de 2e
begraving valt ook binnen de reeds gekochte termijn.
Nu hebt u de familie iets opgedrongen wat helemaal niet nodig is.
De familie had nu alleen het begraafrecht hoeven betalen.

Als u de helft verrekent van het bedrag dat in 1999 betaald is, kunnen daar trouwens ook vraagtekens bij worden gezet. Rekent u dan ook inflatie en rente mee, of alleen het kale destijds betaalde bedrag? Daar zou ik als familie niet mee akkoord zijn, want in dit systeem hebt u als begraafplaatshouder 10 jaar rentewinst, waar de familie niets van terug ziet. Zij financieren in het huidige onjuiste systeem gemiddeld 10 jaar te ver vooruit. Bij een normale gemiddelde inflatie halveert zo de werkelijke waarde van het geld.

U dient in 2018/2019 de familie de gelegenheid te geven om in 2019 het grafrecht weer te verlengen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >