Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verlenging grafrechten en (nu) verplichte onderhoudsbijdragen gemeente Schouwen-Duiveland


13 januari 2006

Vraag nummer: 4229  (oude nummer: 7278)

Geachte heer Van der Putten,
In de mededelingenrubriek van de gemeente Schouwen-Duiveland verscheen onlangs het volgende bericht:
"Mogelijkheid verkrijgen van niet-verlengde grafrechten.
U of uw familie bezat in het verleden de rechten van een eigen graf en u heeft deze grafrechten indertijd niet verlengd. Dan heeft u met ingang van 2006 een jaar lang gelegenheid om deze grafrechten opnieuw aan te kopen voor een periode van 10 jaar (tot 2016). De kosten hiervan ... " enz.

Men vervolgt: "Besluit u van deze regeling gebruik te maken houd u er dan wel rekening mee dat u naast deze rechten ook jaarlijks moet betalen voor onderhoud van het graf. Voor het jaar 2006 bedragen de onderhoudskosten ...." enz.

Ik heb twee vragen naar aanleiding van deze aankondiging:
1. Kan ik er van uitgaan dat deze aankondiging niet geldt voor graven die uitgegeven zijn voor onbepaalde tijd?
2. In het verleden is bij uitgifte van graven met tijdelijke grafrechten meestal een niet verplicht bedrag voor grafonderhoud gevraagd. Is na deze (een) verlenging sprake van een "nieuw contract" waarbij een bijdrage wel verplicht kan worden gesteld?

Met vriendelijke groeten,
N.A. Delst

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

1. U mag er mijns inziens van uitgaan dat deze mededeling niet van toepassing is op graven voor onbepaalde tijd. Daar lopen de rechten immers van door en is verlenging niet aan de orde.
Maar men moet wel beseffen dat graven die voor onbepaalde tijd zijn uitgegeven niet per definitie 'voor eeuwig' zijn. Het kan zijn dat er andere voorwaarden waren ten aanzien van de termijn, bijvoorbeeld dat het recht liep tot 50 jaar na de laatste begraving. Ook kan aan bepaalde voorwaarden zoals tijdige overschrijving na overlijden van de rechthebbende, niet voldaan zijn. Hoe dat allemaal in uw situatie zit, weet ik natuurlijk niet.
2. Als de rechten van een graf waarvan de termijn is afgelopen, worden verlengd, kan de begraafplaatseigenaar nieuwe voorwaarden stellen, zoals verplichte onderhoudskosten. Verlenging geschiedt onder de actuele voorwaarde van het moment van verlenging.
Enkele voorbeelden.
- Als een graf in 1986 is uitgegeven voor 20 jaar en het graf wordt nu verlengd, kan de gemeente onderhoudsbijdragen verplicht stellen.
- Als een graf in 1982 was uitgegeven voor 20 jaar, het is in 2002 niet verlengd maar de familie wil dat nu alsnog, dan kan de gemeente onderhoudsbijdragen verplicht stellen.
- Als een graf in 1956 is uitgegeven voor onbepaalde tijd, dan kan de gemeente anno 2006 geen onderhoudsbijdragen verplicht stellen.
- Als een graf in 1989 is uitgegeven voor 20 jaar, dan kan de gemeente in 2006 geen onderhoudsbijdragen verplicht stellen. Pas als het graf wordt verlengd, in 2009, kan men wel bijdragen voor onderhoud verplicht stellen.
De vraag of men wel of niet onderhoudskosten in rekening kan brengen, is in wezen heel simpel te beantwoorden: tijdens lopende termijnen mag de begraafplaatshouder geen nieuwe voorwaarden of kosten introduceren ('kleine' nieuwe voorwaarden zoals bijvoorbeeld iets andere formaten grafstenen, uitgezonderd).

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE