Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verlenging grafrecht eerder dan 2 jaar voor einde lopende termijn


20 februari 2004

Vraag nummer: 2900  (oude nummer: 4034)

Geachte heer Van der Putten,
Ik heb een vraag over het verlengen van een grafrecht.
In Artikel 28 lid Wlb vermeldt dat de verlenging van een grafrecht nooit eerder dan 2 jaar voor het verlopen van de grafrechttremijn, aangeboden mogen. Dit bevestigt u ook in uw antwoord op een vraag van 15-01-2002.
In onze verordening hebben wij ook echter een artikel opgenomen (8, lid 3) waarin wij het volgende stellen: Begraving of bijzetting in een eigen graf waarvan de uitgiftetermijn binnen de wettelijke minimum grafrusttermijn afloopt, kan alleen plaatsvinden onder gelijktijdige verlenging van de uitgiftetermijn met een zodanige periode dat de alsdan resterende uitgiftetermijn ten minste gelijk is aan de grafrusttermijn. Dit om te voorkomen dat een grafrecht niet wordt verlengd, terwijl wij dit graf niet opnieuw kunnen uitgeven i.v.m. de grafrust.
Deze verlenging kan dus bijvoorbeeld al plaatsvinden 8 jaar voor het einde van het grafrecht.
Is dit wel consequent met de eerste stelling?
Wij krijgen nog al eens verzoeken om eerder dan 2 jaar voor de afloop van het grafrecht dit recht te verlengen. Dit doen wij niet op grond van artikel 28 Wlb. Waarop de rechthebbende of ondernemer zegt dat wij de verlenging soms wel eisen bij een bijzetting in een graf.
Is ons artikel in de verordening tegenstrijdig met het artikel Wlb 28 lid 1?
Bij voorbaat dank.

Wim Hengeveld
Gem Amersfoort

Antwoord:

Geachte heer,

De verlenging om te voldoen aan de wettelijke termijn van grafrust is een uitzondering op artikel 28, eerste lid, Wlb.

Naar de letter van artikel 28 genomen mag men een verlenging zoals in artikel 8, lid 3, van uw verordening niet toepassen. Maar nagenoeg elke van de ruim 3.000 begraafplaatsen in dit land doet het op deze manier en heeft het op deze manier geregeld. Verlenging in verband met een bijzetting om de termijn van grafrust te garanderen wordt gezien als een uitzondering. Ik kan zo snel niet nakijken of dit ook bij de behandeling in de Kamer zo is gezegd of geschreven. In ieder geval is het een breed geaccepteerde uitzondering.

Echter, de verlenging die hier dan aan de orde is, behoort niet meer te zijn dan 10 jaar. Er staat in artikel 8 van uw verordening dat de verlenging ten minste gelijk moet zijn aan de wettelijke minimum grafrusttermijn. Maar dat is meteen ook het maximum.

Om grafrechten in andere gevallen eerder dan 2 jaar voor de afloop van het grafrecht te verlengen behoort niet tot de mogelijkheden. Integendeel, het is juist wat artikel 28 Wlb wil tegengaan.
De uitzondering van het vroeger verlengen in het geval van een bijzetting is ook acceptabel, omdat die verlenging niet verder dan 10 jaar vooruit is. Stel een grafrecht eindigt in 2008. Er wordt nu in 2004 in het graf begraven. Dan kunnen nu in 2004 de rechten worden verlengd van 2008 tot 2014. Wat soms ook wel gebeurt is dat begraafplaatsen in zo’n geval in 2004 al van 2008 tot 2018 verlengen. Die praktijk strijdt met de wet.
Wat in ieder geval heel duidelijk niet mag is om op verzoek zonder enige aanleiding in 2004 een graf van 2008 tot 2018 (of 2028 of nog langer) te verlengen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE