Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verlenging grafrecht een jaar tevoren factureren


29 maart 2010

Vraag nummer: 7478  (oude nummer: 15593)

Op 15/01/2011(!!) eindigt de overeengekomen graftermijn van ons familiegraf. Wij hebben gekozen voor een verlenging van 10 jaar met de mogelijkheid om op 15/01/2021 opieuw te kiezen voor verlenging. Yarden stuurt ons op 29/01/2010 !! een rekening (voor de 10-jaarstermijn) te betalen binnen 30 dagen. Dat is dus nu 11 jaar gworden. Kent u deze praktijk.

Vriendelijke groet
XX

Antwoord:

Geachte heer,

Dit is keurig volgens de wet. Een begraafplaatshouder moet tussen 1 en 2 jaar voor afloop van het grafrecht verlenging aanbieden. Als een grafrecht afloopt op 15/01/2011 moet men een rechthebbende dus tussen 15/01/2009 en 15/01/2010 een verlenging aanbieden. Dat is nu blijkbaar gebeurd.

Dan is er de keuze om begin 2010 de kosten in rekening te brengen volgens het tarief 2010, of begin 2011 volgens het tarief 2011. Het tarief 2011 is waarschijnlijk wat hoger dan het tarief van 2010. Maar als u een jaar later betaalt krijgt u nog wat rente over uw geld op de bank.
Dat is lood om oud ijzer.
De begraafplaatshouder denkt blijkbaar: het kan maar geregeld zijn. En heeft daar geen ongelijk in.

Nog een korte toelichting: in de wet staat dat men zo ruim tevoren een verlenging moet aanbieden, omdat veel families hun adreswijziging niet aan de administratie van de begraafplaats doorgeven. Als er dan op brieven niet wordt gereageerd, moet de houder van de begraafplaats de mededeling bekend maken bij het graf en bij de ingang van de begraafplaats, tot het einde van de periode waarvoor het recht was gevestigd. Daar neemt men een termijn van ongeveer een jaar voor om de kans te vergroten dat mensen dat bericht dan ook zien. Veel mensen komen niet dagelijks op een begraafplaats, maar wel eens per jaar ter gelegenheid van een verjaardag of iets dergelijks.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE