Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verlenging graf nodig?


24 juni 2009

Vraag nummer: 6660  (oude nummer: 13304)

Eerder heb ik u een vraag gesteld omtrent verlenging van graven. Dat was in 1999. Destijds betrof het een graf waar van de huurtermijn nog negen jaar resteerde. Uw antwoord was helder.

xx
De gemeente kan verlangen dat het jaar 2010 nu reeds verlengd en betaald wordt (men mag in hele jaren rekenen; een gedeelte van een jaar mag als vol jaar aangemerkt worden ), maar haar eis om ook nu reeds de jaren 2011 tot en met 2019 te verlengen is niet alleen onnodig, maar zelfs in strijd met de wet.
xx

Onlangs heb ik een begrafenis verzorgd op een bekende begraafplaats, niet zo ver van uw woonplaats.
Het betreft een bestaand graf uit 1998, toen uitgegeven voor 20 jaar waarvan er nu dus 11 jaar zijn verstreken. Ook hier wordt nu 10 jaar in rekening gebracht gerekend vanaf 2019.
Heb ik uw antwoord van destijds niet goed begrepen of handelt men ook nu in strijd met de wet? Wanneer er nu verlengd wordt tot medio 2019 wordt gewoon aan de wettelijke grafrust voldaan.

Antwoord:

Geachte heer,

Wanneer nu verlengd wordt tot 2019, dus met 1 jaar vanaf 2018, wordt inderdaad aan de wettelijke termijn van grafust voldaan. Strikt genomen is een verdere verlenging in strijd met de Wet op de lijkbezorging, omdat men (met) niet meer dan 10 jaar (vooruit) mag verlengen.
Maar de door u beschreven werkwijze wordt op wel meer begraafplaatsen gevolgd. Als de nabestaanden geen behoefte hebben aan een langere termijn dan de strikt noodzakelijke, kun je vraagtekens zetten bij deze 'opdringerigheid'.

Het zou misschien geen gek idee zijn als de nabestaanden de vraag als principe-kwestie eens zouden voorleggen aan de Ombudsman Uitvaartwezen. Enerzijds hebben begraafplaatsen een bepaalde vrijheid om verlengingen te regelen, anderzijds kan men zich afvragen of nabestaanden wel een soort gedwongen winkelnering zouden moeten accepteren als er wettelijk geen noodzaak voor zo'n lange termijn is en er feitelijk door nabestaanden geen behoefte aan is. Of juist ook als er geen nabestaanden zijn en ook de overledene er zelf geen behoefte aan had.

Ik heb de indruk dat de huidige Ombudsman best genegen is om zich over dergelijke principiƫle vragen vragen uit te laten. Maar dan moet natuurlijk wel eerst iemand een klacht indienen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE