Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verlenging eigen graven en afkoop onderhoudsrecht graven


25 september 2002

Vraag nummer: 1112  (oude nummer: 1447)

Thu Oct 5 15:21:08 2000

In verordening gemeente Tholen staat dat de afkoop van het onderhoud van eigen graven geldt totdat het recht op het graf eindigt.
De graven worden uitgegeven voor 30 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging met 10 jaar.
In 2004 zullen de uitgiftetermijnen van veel van de eigen graven in de gemeente Tholen komen te vervallen.
Het beleid sinds 1976 is dat men na afloop van de termijn ook het afgekochte onderhoudsrecht laat doorlopen bij eventuele verlenging of indien men niet verlengd het eigen graf onder het regime van algemene graven laat vallen wat betekent dat de afkoop geldt totdat de graven worden geruimd of tot dat de begraafplaats wordt gesloten.
Hierover is geen officieel stuk te vinden maar men vindt dat men handelt in de geest van de wet.
Als uitvoerende ambtenaar heb ik hier moeite mee omdat dit de verordening tegenspreekt en ik ook problemen voor de toekomst verwacht indien men ook besluit te gaan ruimen.
Tot op heden is er echter nog niet geruimd in onze gemeente.
Als aanvulling op mijn vraag zal ik u toesturen wat aanvullende informatie op papier met het verzoek dit te lezen en mij van advies te dienen om mijn bange vermoedens te ontzenuwen.

Antwoord:

Thu Oct 5 17:38:16 2000

Geachte heer,

Het is een vreemde zaak als in het verleden voor langere termijnen onderhoud is afgekocht, dan waarvoor het graf is uitgegeven. Het is volstrekt onlogisch, net zoals wanneer men een appartement in een flat huurt, de huur voor 1 jaar vooruit betaalt (wat kan), maar de servicekosten voor 10 jaar betaalt (en dat is toch wel vreemd).

Het is ook merkwaardig dat de termijnen van veel eigen graven in 2004 aflopen. Waarom? De mensen zullen toch niet massaal in 1974 dood zijn gegaan, in plaats van in 1972, 1973, of andere jaren? Normaal is dat elk jaar ongeveer evenveel graven worden uitgegeven en dus 30 jaar later ongeveer evenveel graven vrij vallen.

Ik ben benieuwd naar uw stukken. De huidige verordening van september 1998 heb ik in mijn archief.
Maar ik zou vooral belangstelling hebben voor de oude verordeningen, want die bepalen wat nu nog geldig is (met een nieuwe verordening kun je een oud grafrecht niet eenzijdig wijzigen; wel de voorwaarden van onderhoud). Ook zou ik dan wel eens wat oudere besluiten/beschikkingen tot uitgifte van graven of inzake het regelen van het onderhoud willen zien.

mr W.G.H.M. van der Putten

5 oktober 2000

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE