Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verlengen van rechten, jaarlijks onderhoud en nieuwe verordening


8 maart 2017

Vraag nummer: 50014

Beste meneer van der Putten,

de gemeente Krimpenerwaard bestaat sinds 2015 en is een samenvoeging van 5 gemeenten. Tot 31 december 2016 golden de oude begraafplaatsverordeningen. per 1 januari 2017 is er een nieuwe verordening voor de nieuwe gemeente.Er zijn een aantal veranderingen in de nieuwe verordening opgenomen. Eén daarvan is dat het onderhoud van de begraafplaats doorberekend wordt in een verplichte jaarlijkse bijdrage per grafruimte. Dit kan ook afgekocht worden voor de volledige periode.
Nu is in januari 2017 een mevrouw overleden die bij haar man is begraven. Haar man was in 2001 overleden en toen begraven in een graf voor 2 personen voor een periode van 25 jaar. Dit recht loopt nog door tot 2026. De gemeente gaat in de nieuwe verordening uit van een grafrust van 20 jaar dus worden de kosten voor een periode van 11 jaar verlenging bij de familie in rekening gebracht, Tot zover klopt dit volgens mij. De familie heeft in antwoord op de brief van de gemeente over het onderhoud aangegeven om dit in 1 maal af te kopen. Nu krijgt de familie van de gemeente de rekening voor de afkoop en moeten zij voor 20 jaar het onderhoud betalen. Maar dat klopt toch niet volgens mij, want de oude rechten lopen toch nog door tot 2026. En dan kunnen deze kosten tocht niet berekend worden over de oude rechten?

Ik vraag mij ook af het klopt dat het onderhoud überhaupt wel doorberekend kan worden op graven die uitgegeven zijn voor de nieuwe verordening is ingegaan? Dus ook bij verlenging van de rechten.

Het is een heel verhaal maar ik hoop dat het duidelijk is voor u.
Ik ben heel benieuwd naar uw antwoord.

Alvast bedankt voor uw tijd.

Met vriendelijke groet,
Hans van Reeuwijk

Antwoord:

Geachte heer,

Bij de verlenging van grafrechten kunnen nieuwe voorwaarden zoals nieuwe tarieven en nieuwe soorten kosten zoals onderhoud in rekening worden gebracht. Net als bij de uitgifte van nieuwe graven.

Als de grafrechten nog niet verlegd hoeven worden, kunnen meestal geen nieuwe tarieven en geen nieuwe soorten kosten in rekening worden gebracht. Tenzij de oude beheersverordening of een grafakte al rekening hielden met de mogelijkheid dat dit wel zou kunnen.

Bij de verlenging van grafrechten kan geen afbreuk worden gedaan aan wat ik noem de 'kern-elementen' van het graf. Wanneer in het verleden bijvoorbeeld het graf is uitgegeven voor 4 kisten en de nieuwe verordening maakt alleen een graf voor 3 of 2 kisten mogelijk, dan blijft dit graf het recht behouden om er 4 kisten in te plaatsen, ook na verlengingen. Wanneer in het verleden in het graf een grafkelder is toegestaan, maar een nieuwe verordening staat grafkelders niet meer toe, dan heeft dit graf het recht om haar grafkelder te houden. Als in het verleden voor een graf het schudden van het graf mogelijk was, wat in een nieuwe verordening wordt afgeschaft, dan blijft het graf het recht op schudden behouden, ook bij verlengingen. Het recht op schudden is eigenlijk gewoon het recht om telkens plaats te kunnen maken, wat een essentieel kenmerk of element van het grafrecht van dit graf is.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Natuurlijk begraven op nieuwe natuurbegraafplaats Midden Limburg


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE