Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verlengen van de (reeds afgelopen) grafrechten


23 oktober 2002

Vraag nummer: 1314  (oude nummer: 1662)

Mon Nov 20 20:54:26 2000

Ik had een vraag m.b.t. grafrechten.
Indien iemand grafrechten had voor een dubbelgraf en die afliepen voor de wijziging van de Wet op de lijkbezorging in juli 1991, is het dan mogelijk om deze alsnog te verlengen.
De echtgenoot van degene die het aangaat is namelijk in maart 1971 overleden. Er zijn toen grafrechten voor een dubbelgraf gehuurd voor twintig jaar. Nu wil diegene als ze overlijd bij haar echtgenoot in het graf begraven worden. Dit is naar zeggen van de gemeente niet meer mogelijk, omdat de grafrechten voor juli 1991 zijn afgelopen.
Is hier misschien een oplossing voor?
Bij voorbaat dank.

Antwoord:

Mon Nov 20 22:41:30 2000

Geachte heer of mevrouw,

Als de grafrechten afliepen in maart 1991, hadden ze natuurlijk toen verlengd moeten worden. Het is voorzichtig gezegd wat slordig van betrokkene dat ze in 1990 of begin 1991 het grafrecht van haar echtgenoot niet verlengd heeft.

Wat nu? Er kan aan de betreffende gemeente gevraagd worden om het betreffende graf opnieuw uit te geven als een nieuw graf. Dat er al een persoon in ligt is juridisch geen bezwaar. Dat zou dus een optie kunnen zijn.

Als de gemeente een zwaarwegend belang heeft om het betreffende graf op die lokatie niet opnieuw uit te geven (bijvoorbeeld als men dat deel van de begraafplaats wil herinrichten, bijvoorbeeld voor een urnentuin of een ander type graven), kan men altijd nog uitgifte van een heel nieuw graf nemen en vragen om de stoffelijke resten uit het oude graf op te graven en in het nieuwe graf bij te zetten.
Wellicht is de uitgifte van een nieuw graf pas mogelijk als mevrouw zelf overlijdt. Een executeur-testamentair moet dan voor de herbegraving zorgen. Men kan dit soort dingen ook al bij leven laten regelen via de Stichting Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl). Die voert dit dan uit na het overlijden van de betrokken mevrouw.

Men kan de gemeente evenwel niet dwingen tot verlenging van het graf.

mr W.G.H.M. van der Putten

20 november 2000

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE