Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verlengen per jaar


18 juli 2011

Vraag nummer: 25344  (oude nummer: 16901)

Hallo,

Waar is in de WLB te vinden dat per jaar verlengen niet meer mag?
Artikel 28 lid 1 is volgens mij op twee manieren te lezen:

Het voor bepaalde tijd verleende recht wordt op verzoek, mits gedaan binnen twee jaar voor het verstrijken van de termijn, telkens verlengd, met dien verstande dat de houder van de begraafplaats kan bepalen dat een periode van verlenging niet korter is dan vijf jaar en niet langer is dan twintig jaar.

De houder van de begraafplaats 'kan' bepalen dat een periode niet korter is dan etc.
Hij hoeft dat dus niet te doen.
Wij verlengen per jaar als er bij een begrafenis de grafrusttermijn moet worden aangevuld. Ik kan uit dit artikel niet opmaken dat dat nu niet meer mag.
Klopt dit?

Met vriendelijke groet,
A. Jongerden
gemeente Huizen

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Zo moet men een wet niet lezen. Wetten worden nooit zo geschreven dat er staat 'Het is verboden om (in dit geval: korter dan 5 jaar te verlengen)', want dan staat in alle wetten om de andere zin het woordje 'verboden'.
Het 'kan' is een vriendelijke manier om op te schrijven dat dat het enige is dat mag.
Net zoals mijn moeder mij vroeger zei dat ik de afwas 'mocht' doen.
Tegenspraak is niet de bedoeling. Een alternatief ook niet.

Het blijkt ook duidelijk uit de toelichting van het toenmalige wetsvoorstel dat een kortere termijn dan 5 jaar niet meer is toegestaan. De wetgever zag dit als een verlichting van administratieve lasten van de begraafplaatshouder. Niet meer jaarlijks hoeven verlengen en nota's versturen, maar hooguit 1 keer per 5 jaar.

Persoonlijk vind ik het onding, deze nieuwe regeling. Ik vind het ook wenselijk om als naar aanleiding van een begrafenis de grafrusttermijn moet worden aangevuld, dat per jaar te kunnen doen. Als er voor nog 9 jaar voor het graf betaald is, en men eigenlijk dus 1 jaar tekort komt, is het aan de burger bijna niet uit te leggen dat hij toch voor 5 jaar moet verlengen. Dat komt enorm bureaucratisch over. U kunt dan wel zeggen dat regering en parlement dit zo beslist hebben, maar daar heeft de burger weinig boodschap aan. Het komt onredelijk over.

Maar ik kan als uitlegger van de wet alleen maar zeggen dat het niet meer mag, verlengen per jaar.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE