Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verlengen huurcontract (terwijl rechthebbende het graf wil laten ruimen)


11 september 2007

Vraag nummer: 4958  (oude nummer: 9695)

als mijn moeder het graf laat ruimen van mijn vader (wat ik niet wil) kan ik nadat mijn moeder toestemming heeft gegeven om te ruimen, alsnog in het bezit komen van het huurcontract en het alsnog laten verlengen? mijn moeder wil het huurcontract niet aan mij persoonlijk geven, kan ik het dan, nadat zij het besluit heeft genomen om te ruimen het contract opvragen bij de gemeente of bij de begraafplaats, om alsnog op mijn kosten het huurcontract verlengen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

U hebt geen uniek probleem. Dit komt helaas (veel te) vaak voor.
Maar uw moeder kan geen opdracht (hooguit toestemming) geven om het graf te ruimen en u kunt van de begraafplaats eisen dat zij het graf, nadat de termijn is verlopen, als een nieuw graf aan u uitgeeft. Dat moet u zo snel mogelijk schriftelijk aan de begraafplaats vragen.

Ik hoorde toevallig vanochtend een vergelijkbaar verhaal over een graf van ouders, dat de ene zus de andere niet gunt. De rechthebbende zus had afstand gedaan van het graf (dat toestemming tot ruiming impliceerde). De zus die het graf wilde behouden had de gemeente in februari gevraagd om het graf over te kunnen nemen. Dat had ze gelukkig per aangetekende brief gedaan. Telefonisch had ze van een medewerker vernomen dat het druk was en het enige tijd kon duren voordat er van zou horen. Onlangs bleek het graf geruimd. De zus nam contact op met de gemeente; er kwam een gesprek met de burgemeester die een nonsens-reactie gaf. Maar er was alleen de steen geruimd, de inhoud van het graf niet. Ik zal er nu voor gaan zorgen dat de zus alsnog de grafrechten krijgt; de gemeente zal een nieuw monument moeten bekostigen. Juridisch een simpele zaak. Maar dat kan in dit geval alleen omdat de zus die het graf wilde hebben, tijdig een aangetekende brief had gezonden. Wees er dus tijdig bij.

Zie de vergelijkbare vragen en antwoorden in de sub-rubrieken 'Graf ruimen' en 'Graf overschrijven'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

PS Ik raad iedereen af om klant te worden bij KPN. Ik verhuis volgende week van Wassenaar naar Velp en heb een maand geleden de verhuizing bij KPN geregeld en nieuwe telefoon- en faxnummers toegewezen gekregen. Plotseling blijkt er door KPN een fout te zijn gemaakt, zijn de toegewezen nummers vervallen en vindt er geen verhuizing/aansluiting op de afgesproken datum plaats. En dat terwijl de afgelopen maand aan relaties ruim 2000 adreswijzigingen met de nieuwe telefoon- en faxnummers verzonden zijn, nieuw foldermateriaal met die nummers is ontworpen, briefpapier etc etc.
Wij hebben volgende week geen telefoon, geen fax en er is geen internetverbinding en geen e-mailverkeer mogelijk.
KPN is en blijft weigerachtig om het probleem op te lossen.
U bent gewaarschuwd.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE