Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verlengen grafrechten


4 augustus 2010

Vraag nummer: 7657  (oude nummer: 15956)

Geachte heer Van Putten,

U schrijft als antwoord op vraag 15953 dat de minimum termijn 5 jaar en de maximum termijn 20 jaar moet worden aangehouden voor de verlenging van de grafrechten. U schrijft er de zin bij 'Men mag telkens opnieuw verlengen, maar niet in een keer.' Toch lees ik in artikel 28 dat de houder van de begraafplaats dat kan! bepalen. In de toelichting op de wet wordt uiteengezet dat het de bedoeling is van de wetgever dat deze lijn van minimaal 5 en maximaal 20 wordt aangehouden, maar dat het niet strikt in de wet is geregeld. Mijn vraag is dan ook: kan ik als houder van een begraafplaats eigen beleid voeren wat betreft de verlengingstermijnen voor de grafrechten? Wij krijgen in Rotterdam regelmatig de vraag om de grafrechten met bijvoorbeeld 40 jaar of langer te verlengen. Wij zouden gebruik willen maken van de ruimte die de wet ons biedt.

Antwoord:

Geachte heer,

Artikel 28 Wlb, lid 1, luidt (voor zover relevant):
Het (...) recht wordt (...) telkens verlengd, met dien verstande dat de houder van de begraafplaats kan bepalen dat een periode van verlenging niet korter is dan vijf jaar en niet langer is dan twintig jaar.
Mijn inziens stelt artikel 28 Wlb duidelijke grenzen: korter dan 5 jaar verlengen mag niet en langer dan 20 jaar ook niet.

Wetgeving wordt in Nederland zelden of nooit zo geredigeerd dat er staat "Dit mag niet" of "Dat is verboden", anders bestaat de helft van alle wetteksten uit de woorden 'niet' en 'verboden', maar zo moet men het wel begrijpen.

Als de termijnen van 5 en 20 jaar niet strikt zouden zijn, zou de regeling zonder enige betekenis zijn. Een regeling die zou luiden "Men mag minimaal 5 jaar en maximaal 20 jaar aanhouden, maar het mag ook anders" heeft natuurlijk geen enkel nut.

Men dient artikel 28 Wlb zo te lezen dat de houder van de begraafplaats zelf elke termijn mag kiezen, mits die maar minstens 5 jaar en maximaal 20 jaar is. Hij mag kiezen voor 5 jaar, voor 5 en 10 jaar, voor 5, 10 en 15 jaar, of voor 10 en 20 jaar, of alleen 20 jaar; kortom allerlei varianten tussen 5 en 20 jaar. Hij mag ook kiezen voor 6, 8,3 en 12,4 jaar, maar dat zijn minder logische termijnen.

Een verlenging van 40 jaar is niet toegestaan.

Indien u twijfelt aan deze uitleg van de wet, kunt u zelf eens informeren bij de VNG, het ministerie van Binnenlandse Zaken of de LOB.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE