Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verlengen grafrechten met 20 jaar in 2016


11 januari 2005

Vraag nummer: 3603  (oude nummer: 5355)

Geachte heer Van der Putten

Iemand wil de grafrechten, die nog tot 2016 lopen nu verlengen met twintig jaar.
Volgens mij kan dat volgens de "Vraag en antwoord" uit Begraafplaats maximaal één jaar voor het einde van de termijn, dus in 2015. En alleen voor 10 jaar.
Waar is dit wettelijk verankerd ?

Met vriendelijke groeten,

Antwoord:

Geachte heer,

Het antwoord staat in artikel 28 Wlb:
1. (...) Het voor bepaalde tijd verleende recht wordt op verzoek, mits gedaan binnen twee jaren voor het verstrijken van de termijn, verlengd, doch telkens voor niet langer dan tien jaren. (...)
2. Binnen een jaar na de aanvang van de termijn waarin verlenging van het recht kan worden verzocht doet de houder van de begraafplaats aan de rechthebbende wiens adres hem bekend is of redelijkerwijs bekend kan zijn, schriftelijk mededeling van het verstrijken van de termijn en van het bepaalde in het eerste lid.

Ofwel: stel dat een grafrecht afloopt op 1-7-2016, dan mag vanaf 1-7-2014 de rechthebbende om verlenging vragen (per 1-7-2016), maar voor niet langer dan 10 jaar. Vanaf 1-7-2024 mag de rechthebbende wéér om verlenging vragen (per 1-7-2026), maar ook niet langer dan voor 10 jaar. Zo krijg je 20 jaar bij elkaar. Dat volgt uit lid 1 van artikel 28. (Ik heb de eerste en derde volzin voor het gemak weggelaten (...)).
In het 2e lid van artikel 28 staat dat (als de rechthebbende het niet eerst zelf vraagt) de houder van de begraafplaats vanaf 1-7-2014, doch uiterlijk 1-7-2024 de rechthebbende moet attenderen op de mogelijkheid van verlenging.

Een familie kan nu in 2005 de verlenging per 2016 (tot 2036) regelen door het bedrag van de kosten te deponeren bij de Stichting Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl) te Wassenaar. Die zorgt dan in 2015 en 2025 voor de verlenging. De stichting rekent gewoon in zo'n geval dezelfde kosten als de gemeente. Men is alleen een paar tientjes extra aan administratiekosten kwijt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE