Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verlengen grafrecht; keuzes of niet?


18 februari 2010

Vraag nummer: 7332  (oude nummer: 15142)

Hr. van der Putten
In de nieuwe wet per 01-01-2010 staat vermeld dat: Het voor bepaalde tijd verleende recht wordt op verzoek, mits gedaan binnen twee jaar voor het verstrijken van de termijn, telkens verlengd, met dien verstande dat de houder van de begraafplaats kan bepalen dat een periode van verlenging niet korter is dan vijf jaar en niet langer is dan twintig jaar.
Mijn vraag, moeten wij de rechthebbende bij het aanschrijven hiervan expliciet hiervan op de hoogte stellen uit de keuze 5/10/15 of 20 jaar . Mogen wij als beheerder voorstellen bv. 10 jaar.
M.v.g.
J. Smeets

Antwoord:

Geachte heer,

De wet geeft alleen grenzen aan waarbinnen verlengingen plaats mogen vinden. U hoeft rechthebbenden niet de keuze tussen bijvoorbeeld 5, 10, 15 of 20 jaar te geven.
U kunt als begraafplaatshouder in het reglement vastleggen dat bij u de termijn voor verlenging telkens 10 jaar is. Dan is dat bindend voor de rechthebbende. De wet geeft een rechthebbende geen recht om zelf de termijnen te kiezen.

Ik zou het als kleine begraafplaats allemaal niet te ingewikkeld maken en geen 4 keuzemogelijkheden van bijvoorbeeld 5, 10, 15 of 20 jaar geven. Je moet daar immers dan ook 4 tarieven aan verbinden en dat maakt het niet overzichtelijker. Tenminste, het is eerlijker om als 5 jaar bijvoorbeeld 500,- kost, 10 of 20 jaar iets goedkoper te maken (bijvoorbeeld 900,- en 1.700,-). Op vervroegde betalingen is het eerlijk om een beetje korting te geven. Je kunt ook 10 of 20 jaar simpelweg 2 of 4 keer zo duur maken als 5 jaar, dan steek je als begraafplaats een rentevoordeel in je zak. Maar dat is minder fair.

Ik zou ook niet snel de keuze van 5 jaar geven, omdat het dan zo kan zijn dat de termijn van verlenging korter is dan de termijn van grafrust. Stel in een eigen/particulier graf is in 1992 begraven. Het graf is uitgegeven voor 20 jaar. Nu wordt er in 2010 weer in begraven. De rechten lopen dan nog 2 jaar. U wilt dan als begraafplaatshouder ten minste de termijn van grafrust, waarin u het graf niet mag ruimen, gedekt hebben. Dus minstens tot 2020. Maar als je de optie geeft om voor 5 jaar te verlengen, kunnen nabestaanden zeggen dat ze met slechts 5 jaar willen verlengen, dus van 2012 tot 2017. Dan zegt u dat het te kort is; nabestaanden zeggen dat het een mogelijkheid is. Kortom: discussie en gedoe. U moet dan in het reglement hebben staan dat 5 jaar niet kan als de termijn van grafrust dan niet vol gemaakt is. Dat maakt het voor de gemiddelde burger en ook voor uw administratie ingewikkelder. Gewoon standaard 10 jaar verlengen is dan makkelijker te communiceren.

Voor begraafplaatsen die weinig ruimte hebben en de termijnen graag voor kort mogelijk houden, kan het wel een optie zijn om de regeling dan maar wat ingewikkelder te maken. Zij kunnen een tarief per jaar vast stellen en in het reglement opnemen dat bij een begraving in een graf de rechten tot 10 jaar na de datum van die begraving verlengd moeten worden.
Ik neem het voorbeeld dat ik eerder gaf: graf uitgegeven in 1992 tot 2012. Als in 2010 in dat graf wordt begraven, kan men dan volstaan met 8 jaar verlengen (2012 - 2020).
Maar stel dat het graf in 1998 was uitgeven voor 20 jaar, dan had men bij een begraving in 2010 alleen hoeven verlengen van 2018-2020, dus 2 jaar. Maar dat is wettelijk verboden. 5 jaar is nu het minimum.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE