Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verkrijging graf door koop; maar voor hoelang?


10 april 2006

Vraag nummer: 4371  (oude nummer: 7850)

Op de algemene begraafplaats alhier is in 1960 een graf uitgegeven.
De nabestaanden hebben het graf gekocht. De vraag is nu, hoe lang kunnen zij recht doen gelden op de grafruimte?
De begraafplaatsverordening uit 1958 (2 A4tjes) geeft daar geen uitsluitsel over. Ook in de archieven is niets terug te vinden.
(Deze vraag heeft waarschijnlijk betrekking op meer graven hier)

Met vriendelijke groet,

Raymond Meyer.

Antwoord:

Geachte heer,

Soms valt uit de legesverordening uit dat jaar (1960) ook af te leiden voor hoeveel jaren het graf is uitgegeven. Soms staan er termijnen. En uit de hoogte van bedragen valt soms ook wel wat af te leiden.

Ik heb eens even in mijn archief gekeken en de verordening van 28 februari 1958 gevonden. In deze verordening staat niet niets. In artikel 3, eerste lid, staat o.a. dat de eigen graven zijn ingedeeld in 3 klassen. En in het tweede lid dat de indeling in graven en klassen wordt geregeld door burgemeester en wethouders. In artikel 6 staat dat eigten graven voor minstens 10 jaar worden uitgegeven (het huidige wettelijke minimum van 20 jaar bestond toen nog niet).

Ik denk dat uit de ligging van het graf op het terrein ook al zou kunnen worden afgeleid, om wat voor klasse graf het gaat: 10 jaar of langer. Want de klassen lagen waarschijnlijk niet allemaal door elkaar, maar per vak. Verschil moet er wezen. Maar dat had ook een praktische reden, natuurlijk, omdat men dan later na afloop vande termijn efficiƫnt per vak zou kunnen gaan ruimen.

Wanneer er helemaal geen concrete stukken meer zijn, blijft natuurlijk altijd de regel gelden dat de rechthebbende op het graf in principe degene is die moet bewijzen dat het grafrecht bestaat en hoe lang. Alleen als de houder van de begraafplaats meer weet, dient hij gegevens te overleggen.

U bent dus in principe de partij die kan afwachten tot de nabestaanden iets bewijzen. En heel formeel gezegd hebt u ook niets met 'de nabestaanden' te maken, maar alleen met de rechthebbende. Als die inmiddels overleden is, maar er geen opvolger is, is het de vraag of er nog wel een grafrecht is. In artikel 6, vierde lid, van de verordening staat dat het grafrecht vervalt als er niet binnen een jaar een overschrijving is geweest. Wellicht is het daarom een theoretische vraag voor hoe lang het grafrecht was: het is al 1 jaar na het overlijden van de laatste rechthebbende vervallen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE