Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verantwoording grafrecht toegeëigend


21 maart 2014

Vraag nummer: 37766

Hallo, na overlijden vader heeft oudste dochter post van de gemeente over grafrecht verantwoordelijke achtergehouden en vervolgens de verantwoording grafrecht opgeëist. Twee maal in beroep gegaan bij gemeente K en geen gehoor gekregen tegen mijn protest. Ik ben executeur/testementair en vraag mezelf af, wat nu. Ik wil graag het grafrecht weer op naam van de erven krijgen, om er op een eerlijke manier een oplossing voor te vinden. M.V.G. P

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Het is voor mij niet mogelijk om in een concreet geval zonder nadere gegevens van de casus een advies te geven. Daar is de kennis van meer feiten en omstandigheden voor nodig.

Ik begrijp bijvoorbeeld niet hoe u kunt schrijven 'twee maal in beroep' te zijn gegaan. Beroep bij de gemeente kan niet; bezwaar wel. Men kan bij een gemeente een bezwaarschrift indienen, dat meestal behandeld wordt door een onafhankelijke commissie. Aan de hand van het advies van die commissie neemt de gemeente een nieuw besluit. Als men het daar niet mee eens is, kan men in beroep bij de rechter. Dus... normaal gesproken is bij een gemeente niet 2 x beroep mogelijk, alleen 1 x bezwaar. En men kan in beroep bij de rechtbank.
Misschien is er een misverstand en hebt u niet de formeel juiste termen gebruikt.

Belangrijker is misschien het volgende.
U schrijft dat u het grafrecht op naam van de erven wilt krijgen, maar ik denk dat dat niet mogelijk is. Elke begraafplaats in Nederland stelt de voorwaarde dat het grafecht altijd op naam van slechts 1 persoon of 1 rechtspersoon kan staan. Om grafrechten op naam van meer personen te hebben staan, is niet mogelijk. Dat gaf vroeger in de praktijk enorme problemen, omdat bleek dat die meer personen het zelden onderling eens was. Zo werd men het vaak niet eens over de keus van een grafsteen, over het wel of niet mogen bij begraven van een familielid etc.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Mr Van der Putten houdt tijdens de LOB-Bedrijvendag op 3 april 2014 te Nieuwegein een open juridisch spreekuur van 13.00 tot 16.00 uur in de stand van de LOB (nr. 18). Zie www.begraafplaats.nl.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld: Zijn Islamitische graven voor eeuwig?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE