Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verandering beleid omtrent koopgraven gemeente Reimerswaal


29 juli 2014

Vraag nummer: 39223

Mijn moeder heeft in 1980 toen mijn vader overleed een dubbel graf gekocht. Toen mijn moeder 2 jaar geleden ook overleed hebben wij de steen door een bedrijf laten verwijderen om mijn moeder erbij te laten zetten en dit bedrijf heeft de steen weer netjes teruggeplaatst. Nu kreeg zij een schrijven van de gemeente dat het beleid omtrent koopgraven is veranderd . Graven vanaf 1972 tot 1992 worden niet geruimd maar nu kunnen we voor de periode van 10 jaar onderhoudskosten betalen van 283 euro ,doen we dat niet dan halen ze de steen weg en wordt deze aan de belanghebbenden aangeboden. Maar deze steen met de naam van mijn moeder erbij staat er nu pas 2 jaar op. Het is niet voor niks een dubbelgraf toch? Wij worden op deze manier voor het blok gezet tenminste zo zie ik het. Graag Uw mening daarover . Bij voorbaat dank

Antwoord:

Geachte heer,

Ik kan er weinig op zeggen. Om een dergelijke vraag goed te beantwoorden, moet ik eerst de akte van uitgifte van die graven zien en de toenmalige en huidige verordeningen van de gemeente.
U schrijft helaas ook niet voor wat voor termijn uw moeder in 1980 die graven heeft gekocht. Als het goed is heeft zij daar papieren van. Als de termijn verstreken is, hebt u natuurlijk geen recht van spreken. Het begrip 'koopgraf' zegt op zichzelf niets.

Ik kan alleen in het algemeen het volgende zeggen. Gemeenten kunnen in bepaalde gevallen inderdaad onderhoudskosten voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats vragen, zo heeft de rechter enkele jaren geleden bepaald. En het kan inderdaad zo zijn dat als die kosten niet betaald worden, het graf verdwijnt.
Zonder precies alle papieren gezien te hebben, kan ik niet zeggen hoe het met het graf van uw ouders zit.

Het is mij ook niet duidelijk waarom de steenhouwer een brief over de graven kreeg en niet de familie zelf. Is er wel een nieuwe rechthebbende voor deze graven? Anders kunnen de graven ook geruimd worden.

Overigens is EUR 283,- onderhoud voor 10 jaar spotgoedkoop. Bij de gemiddelde gemeente in Nederland is men ruim het drievoud aan onderhoudskosten kwijt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld: Kan de houder van de begraafplaats andere voorwaarden opleggen bij de overschrijving van een grafrecht?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE