Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Veranderen termijn graven voor onbepaalde tijd


2 oktober 2006

Vraag nummer: 4540  (oude nummer: 8377)

Geachte heer Van der Putten,

Heel hartelijk dank voor uw antwoord betreffende de graven uitgegeven voor onbepaalde tijd.

We hebben nog een vraag voor u, is het mogelijk dat het coll. van kerkrentmeesters bij herbegraven in genoemde graven, b.v. ingaande 2007, de termijn van 20 jaar weer instelt of is het zo dat bij deze graven (voor onbepaalde tijd uitgegeven) nooit en te nimmer opnieuw een termijn mag worden ingesteld.

Let wel, het is alleen van toepassing als het oude graf weer moet worden gebruikt, het college zou in een nieuw reglement dit kunnen opnemen.

Graag uw reaktie,

Met vriendelijke groet,

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Het is onmogelijk om bij of naar aanleiding van een begraving in een 'eeuwigdurend' graf het recht voor onbepaalde tijd te laten vervallen en de termijn van 20 jaar te gaan invoeren.

Als u ooit een huis gekocht hebt, zou de vroegere verkoper dan na zoveel jaren nog de koop vervallen kunnen verklaren en u een huur voor 20 jaar op kunnen dringen als er een nieuwe bewoner in het huis verschijnt? Bijvoorbeeld door gezinsuitbreiding of doordat men oma in huis neemt.
Nee, dat zou iedereen idioot vinden.
Waarom komt zo'n gedachte dan wel op als het gaat om een 'gekocht' graf en een nieuwe begraving in dat graf?

Er zijn slechts een paar redenen waarom of omstandigheden waarom of waarin een grafrecht voor onbepaalde tijd kan vervallen. Wanneer het graf niet tijdig is overgeschreven en als het ernstig verwaarloosd is.
Zie elders in deze adviesrubriek of mijn boek Begraving (december 2006, uitgave SDU, www.sdu.nl)).

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE