Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Uitgiftetermijn urngraven


2 november 2006

Vraag nummer: 4550  (oude nummer: 8442)

Geachte mevrouw/ mijnheer,

Kunt u mij informeren over de uitgiftetermijn voor eigen urngraven? Gezien de wlb ga ik uit van een uitgiftetermijn van 20 jaren. In de praktijk zie ik dat ook kortere termijnen worden gehanteerd.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Gelet op de wettelijke eisen in artikel 28 Wet op de lijkbezorging moeten eigen urnengraven, met een 'uitsluitend grafrecht' zoals dat formeel wettelijk heet, inderdaad voor een termijn van minstens 20 jaar worden uitgegeven.

Als men kortere termijnen hanteert, is dat in strijd met de wet.
Voor urnengraven waar geen uitsluitend grafrecht op rust, kunnen wel kortere termijnen worden gehanteerd.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE