Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Uitgifte familiegraf weigeren


1 oktober 2002

Vraag nummer: 1192  (oude nummer: 1528)

Thu Sep 17 15:27:23 1998

Heeft het bestuur van een begraafplaats het recht om een familiegraf te weigeren als hierover niets in de reglementen staat omschreven.

Antwoord:

Thu Sep 17 22:45:23 1998

Geachte heer of mevrouw,

U vraagt of het bestuur van een begraafplaats het recht heeft om een familiegraf te weigeren als hierover niets in het reglement staat omschreven. Ik neem aan dat u het hebt over een bijzondere (kerkelijke of particuliere) begraafplaats; gemeentelijke begraafplaatsen hebben geen reglement maar een verordening.
Helaas kan ik op dergelijke algemene vraag geen pasklaar antwoord geven.

Ten eerste is het de vraag: wat verstaat u onder een familiegraf? Want daar zijn vele definities van in omloop. Trouwens voor alle benamingen van graven geldt dat deze door begraafplaatsen voor verschillende soorten graven worden gebruikt, zodat je pas echt weet waar je het over hebt, als je de definitie van dat graf in de betreffende verordening of het reglement leest. Ik neem aan dat u met een familiegraf bedoelt een graf dat voor tenminste 2 personen is bestemd en waar de familie zeggenschap heeft over zie er - na een eerste begraving - als tweede, derde enz. in wordt begraven. Maar dat kan zowel in de vorm van een algemeen graf, als in de vorm van een graf waar een zogenaamd uitsluitend recht op rust. Dat heeft consequenties voor de termijn van uitgifte en vooral voor de vraag of er een recht op verlenging bestaat.

Dan is het de vraag wat er wél in dat reglement staat. Omdat het beheren en uitgeven van graven de 'core business' is van begraafplaatsen, zal er allicht iets staan over de graven en type graven die men uitgeeft.
Dat kan ook nog verschillen van de graven en graftypes die men heeft en respecteert, maar niet opnieuw op die manier uitgeeft. Het is heel wel mogelijk dat men het type graf dat u bedoelt wel uitgeeft, maar daar een andere naam voor gebruikt.
Reglementen kunnen ook op verschillende manieren zijn vorm gegeven. Meestal is het zo dat duidelijk is omschreven welke types men uitgeeft (ik laat de benamingen van die types even in het midden), en dat iets anders niet mogelijk is. Maar soms is het een ietwat knullig opgesteld reglement en is het niet uitgesloten dat men iets niet zou kunnen weigeren, ook al staat het niet in het reglement. Dat zie je bijvoorbeeld regelmatig aangaande het recht om een asbus in of op een graf te plaatsen.

Ik moet daarom uw vraag beantwoorden met "soms wel en soms niet".
Ik kan niet beschrijven in welke situatie het wel en in welke het niet zou kunnen, omdat ik dan tientallen verschillen zou moeten beschrijven. Dat is onbegonnen werk. En als ik er 30 noem en u hebt toevallig variant 31, dan weet u nog niet of dat er ook onder valt. Voor mij zou duidelijk zijn dat uw variant 31 een subvariant is van de door mij beschreven variant 8, maar ja, hoe weet u dat?

Voor mij geldt dat ik meestal in één oogopslag zie of iets wel of niet kan, als ik het betreffende reglement voor mij heb liggen.
Ik stel u daarom voor dat u mij het betreffende reglement toestuurt of faxt (het adres en faxnummer vindt u in het tabje 'info' of bij de rubriek Bedrijven en instellingen bij 'Juridisch advies'). Ik zend u dan het antwoord per e-mail.

mr W.G.H.M. van der Putten

17 september 1998

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE