Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Termijn van afkopen verlenging graf


1 september 2009

Vraag nummer: 6832  (oude nummer: 13712)

Mijn vader is in april 1989 overleden.Wij hebben het graf toen afgekoch voor 20 jaar. I April dit jaar liep het af en ik heb het toen afgekoch voor 10 jaar. Nu is mijn moeder op 24 juni 2009 overleden. Eigenlijk 2 maanden nadat ik het graf had afgekocht. Nu verplichten ze mij dat ik het graf weer moet afkopen voor 10 jaar. Kan ik die 2 maanden niet afkopen dat het weer 10 jaar word?

Antwoord:

Geachte heer,

Dat hangt van de regels van de betreffende begraafplaats af.
Bij een gemeentelijke begraafplaats gaat het om belastingen, bij een kerkelijke of andere bijzondere begraafplaats niet.

Het is in strijd met de Wet op de lijkbezorging als men een grafrecht langer dan 2 jaar voor het einde van het recht verlengt. Dat staat in artikel 28 van deze wet.
Het zou inderdaad logisch zijn als men u een rekening zou sturen voor een verlenging van 1 jaar (in maanden rekent men niet, altijd in jaren).

Bij een gemeentelijke begraafplaats kunt u tegen deze belastingaanslag een bezwaarschrift indienen. Mijns inziens is de betreffende verordening in strijd met de wet.

Als de betreffende begraafplaats geen gemeentelijke begraafplaats is en is aangesloten bij de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen, kunt u overwegen om een klacht in te dienen bij de Ombudsman Uitvaartwezen. Zie www.klachteninstituutuitvaartwezen.nl.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE