Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Termijn overschrijving recht na overlijden


18 januari 2005

Vraag nummer: 3615  (oude nummer: 5408)

Dank voor de vlotte beantwoording van mijn vragen (nr 5347). Onderstaande vraag is vermoedelijk tussen wal en schip geraakt. Alvast hartelijk dank.

"Tot slot de vraag hoe te handelen als erven van een overleden rechthebbende niet binnen een jaar verzoeken om overschrijving van het recht, maar pas na enkele jaren".

Antwoord:

Geachte heer,

Hoe te handelen, hangt af van wat daarover in de betreffende beheersverordening staat. Meestal staat in een verordening dat het grafrecht vervallen kan worden verklaard als het grafrecht niet tijdig is overgeschreven. Het is verstandig om regelmatig te checken of een rechthebbende nog leeft en op hetzelfde adres woont.
Vaak staat er ook in de verordening dat het verzuim nog hersteld kan worden als zich nog een belangstellende na de termijn meldt en het graf inmiddels niet geruimd is. Als dat niet - eventueel in een variant - in uw verordening staat, hoeft u het niet toe te passen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE