Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Termijn graf minimaal 20 jaren, waarom?


2 augustus 2002

Vraag nummer: 857  (oude nummer: 1182)

Artikel 28 van de Wet op de lijkbezorging bepaalt dat een uitsluitend recht op een graf voor tenminste 20 jaren wordt verleend.
Wat is hierbij de achterliggende gedachte? Waarom niet 10 jaren, want dat is de termijn dat een lijk ook geruimd kan worden (art. 31, lid 2)?

Antwoord:

Dat artikel 28 van de Wet op de lijkbezorging bepaalt dat een uitsluitend recht op een graf voor tenminste 20 jaren wordt verleend, is het resultaat van veel politiek getouwtrek. Er zijn 3 wijzigingen van het wetsontwerp op dit punt geweest en een amendement van de Tweede Kamer. Eerst was er o.a. de gedachte om een eigen graf maximaal 30 jaar te laten bestaan en om 'eeuwigdurende' graven onmogelijk te maken, maar dit stuitte op veel maatschappelijk verzet.

Er is geen glasheldere achterliggende gedachte bij de termijn van 20 jaar, het is simpelweg het resultaat van politiek duw- en trekwerk.

Toch zit er wel een zekere logica achter dat men een eigen graf niet voor 10 jaar uitgeeft. En dat is dat het meestal gaat om een graf voor een echtpaar en dat echtgenoten zelden kort na elkaar overlijden, maar meestal enkele jaren na elkaar. Als men een graf voor 10 jaar zou uitgeven, zou het graf meestal toch verlengd moeten worden in verband met de reservering of de begraving van de langstlevende echtgenoot. Bovendien was het daarom al vaak praktijk, dat een eigen graf voor 20 of 30 jaar werd uitgegeven. Dus ook onder de oude wet, ook al was het geen wettelijk voorschrift, werd een eigen graf bijna altijd voor 20 jaar of langer uitgegeven.

mr W.G.H.M. van der Putten

2 augustus 2002

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE