Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Technische specificaties wandgraven


6 maart 2003

Vraag nummer: 2053  (oude nummer: 2445)

Thu, 6 Mar 2003 22:47

Geachte heer,

Ik heb gekeken op uw site, voor het wat betreft het onderwerp over wandgraven in verband met mijn afstudeerproject. Het vragen- en antwoorden-archief bevat veel verhelderende informatie!
Één antwoord riep echter gelijk weer vragen op: bij het antwoord dat u op een vraag (vraag nr 1616) uit januari 2000 schreef, bleek het belang van luchtvochtigheid, ventilatie e.d. voor lijkontbinding en geurvorming etc. Nu vroeg ik me af: zijn hier ergens voorschiften voor te vinden zijn, waar een wandgraf minimaal aan moet voldoen; afmetingen, temperatuur, ventilatiecapaciteit, toegankelijkheid, etc.

Heeft u wellicht het antwoord op bovenstaande vragen of kent u wellicht bronnen waar ik dit soort technische informatie zou
kunnen achterhalen? Of is het nooit op schrift gesteld?

Met vriendelijke groet,

Antwoord:

Geachte heer,

Wandgraven, dus nissen in een muur (in de buitenlucht of binnen in een gebouw: een mausoleum) waar men kisten in kan schuiven, worden wettelijk gezien als grafkelders. Of de ruimte waarin men een kist plaatst zich boven of onder de grond bevindt, maakt geen verschil.

De enige eis die aan dergelijke ruimten is gesteld, op opgenomen in het Besluit op de lijkbezorging, artikel 7: er moet luchttoevoer zijn, maar zodanig dat het niet hindert. De tekst is te vinden op www.uitvaart.nl, onder tabje 'professioneel' en dan onder kopje 'wetgeving'. Wacht, ik knip en plak het even:
Artikel 7
De constructie van grafkelders is zodanig dat lucht tot de grafruimte kan toetreden en hieruit ook afgevoerd kan worden. De afvoer van lucht uit de grafruimte geschiedt op zodanige wijze dat daarvan geen hinder kan worden ondervonden.

Nadere voorschriften voor afmetingen, temperatuur, ventilatiecapaciteit, toegankelijkheid, etc. zijn er niet. De afmetingen zijn naar eigen inzicht: als er maar een kist in past. Qua temperatuur zijn er geen voorschriften; dat zou bij keldergraven in de grond ook ondoenlijk zijn. Of men de ruimte makkelijk kan openen of niet, moet de beheerder zelf weten. De ventilatiecapaciteit hoeft ook maar heel gering te zijn. Ik ken oude mausolea en keldergraven die geen mechanische of een andere lucht toevoer of afvoer hebben en die uitstrekend functioneren. Het gaat er eigenlijk maar om dat zoiets niet geheel luchtdicht is en uit een plastic bak bestaat met een deksel dat is afgekit. Maar bakstenen en cement en beton laten eigenlijk uit zichzelf al voldoende zuurstof door om het lichaam op natuurlijke wijze te laten ontbinden, zonder dat dit voor de omgeving hinderlijk is.

De door u bedoelde technische informatie bestaat eenvoudigweg niet. En is in de praktijk niet nodig. Het is wel verstandig om gewoon niet te krap te zijn met de afmetingen. Er zijn lastige ervaringen met oude keldergraven, waar een moderne kist met een langere mens niet meer in past. Maar dat is de enige technische tip die ik u kan meegeven.

mr W.G.H.M. van der Putten

7 maart 2003

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE