Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Status oude eigen graven (onbepaalde tijd of 30 jaar?)


16 maart 2011

Vraag nummer: 24590  (oude nummer: 16552)

Geachte heer van der Putten,

Graag uw advies in navolgend probleem betreffende het wel of niet bestaan van grafrechten voor “onbepaalde tijd”.
Het gaat om graven uitgegeven in; 1908, 1944 en 1949, allen zijnde dubbelgraven.
De laatste bijzetting, van mijn oud-tante, was in 1965.
In november 2009, heeft het kerkbestuur bepaald dat de grafrechten 30 jaren waren en dat deze in 1995 dus al waren verlopen! Van de andere graven in; 1981 en 1992.
De administratie, is zacht uitgedrukt nogal slordig en onvolledig bijgehouden!
Bij monde van de kerkhofbeheerder, ”op de achterzijde van een sigarendoos of rol behang”!?
Ik heb in nagelaten bescheiden geen stukken aangetroffen die de juistheid van deze aanname aantonen, eenvoudig omdat er niets werd overhandigd!
Nooit eerder heeft de parochie om verlenging van grafrechten verzocht!
Zelfs in 1969 (levenloos geboren dochtertje), heb ik helaas ervaren, dat je alleen een nota van de uitvaartondernemer kreeg zonder enige vermelding van graftermijnen. Hierover werd des-tijds niets gezegd of uitgereikt. Een lotgenoot had in dat jaar eenzelfde ervaring.
Ik heb in mijn kontakten het kerkbestuur meermaals gevraagd, om bewijzen waaruit blijkt dat de graven destijds zijn uitgegeven voor de door hén gestelde 30 jaren, hierop heb ik destijds (juni, augustus 2010) geen reactie ontvangen.’
Voor verlenging van grafrecht met 10 jaar, wordt (3x 600)=1800 euro gevraagd.
Ik ben echter van mening dat de graven voor ”onbepaalde tijd” zijn uitgegeven.
Indien dit juist is, kan hiermede ook verklaard worden waarom mijn tante bij notariële akte, in 1965 het onderhoud van de 3 graven, aan het kerkbestuur heeft overgedragen.
Het legaat, groot 5000 gulden, is door het kerkbestuur in dank aanvaard en heeft óp zich ge-nomen, deze graven volgens haar wens te onderhouden “ZOLANG HET KERKHOF ZAL BESTAAN”!!! (Dit “onderhoud” beperken zij tot het “onkruidvrij” houden van de graven)!
Zij ging er blijkbaar vanuit dat de graven ook zólang zouden blijven bestaan.
Als dit niet zo zou blijken te zijn, had zij het legaat beter kunnen gebruiken voor het verwerven van grafrechten voor honderden jaren!
Zelfs het toepassen van de overgangsbepaling uit hun éigen begraafplaats reglement is onbe-spreekbaar.
Kortgeleden, werd mij door het ARKK te Utrecht bericht, dat in dit geval moest worden gekeken naar wat destijds gebruikelijk was. Uit de administratie van de parochie bleek, dat het grafrecht 30 jaren betrof. Als “bewijs”waren er lijsten, geproduceerd in *februari 2009 * waarin was te zien, dat na de laatste bijzetting, 30 jaren waren bijgeteld om zo het einde van het grafrecht aan te tonen.
Tevens was te zien dat van sommige graven de rechten reeds 60-70 jaren waren verlopen!
Voorgaande kerkbesturen hebben dus zitten slapen, zij hadden hier veel inkomsten uit kunnen halen, of gingen zij wél uit van graven voor “onbepaalde tijd”?
Het kerkbestuur heeft meermaals gedreigd;”betalen of wij gaan ruimen”!
Wat moet ik doen om deze zaak op te lossen?
Graag uw gewaardeerd advies in deze slepende kwestie en met vriendelijke groet,

J.A.ten Velde

Antwoord:

Geachte heer,

Ik kan het van een afstand, zonder papieren te zien, natuurlijk ook niet beoordelen.

Ik begrijp dat het gaat om een RK begraafplaats. Dan kan ik zeggen dat in het algemeen RK begraafplaatsen in het zuiden en oosten des lands geen grafrechten voor onbepaalde tijd uitgaven. Vaak waren het graven voor bepaalde tijd, maar verzuimde men vast te leggen voor hoe lang dan wel. Men had vaak de ruimte op het kerkhof niet direct nodig en liet graven vaak maar liggen. Dat schept verwachtingen, maar nog geen rechten.

Het is niet voor niets dat in 1991 in de Wet op de lijkbezorging werd bepaald dat men de uitgifte van eigen graven altijd schriftelijk moet vastleggen. Om dit soort onaangename situaties en discussies te vermijden.

Ik ken voorbeelden van begraafplaatsen waar men in het reglement heeft staan dat graven waarvan onbekend is wanneer ze voor hoe lang zijn uitgegeven, de termijn op 30 jaar gesteld wordt. Maar dan 30 jaar na de datum van vaststelling van het reglement. Niet van de datum van uitgifte of laatste bijzetting.
Het is echter maar de vraag of en in hoeverre zo'n reglement op dit punt geldig is.

Als in 1965 door uw tante het onderhoud van 3 graven is overgedragen 'zolang het kerkhof blijft bestaan' tegen verkrijging van een legaat, doet dit inderdaad vermoeden dat voor deze graven bedoeld is een recht voor een lange(re) periode te verkrijgen. Met het accepteren van dit legaat lijkt mij inderdaad dat rechten voor onbepaalde tijd verworven zijn.

Als u er met het kerkbestuur niet uit komt, kunt u wellicht de zaak voorleggen aan de Ombudsman Uitvaartwezen. Deze ombudsman is bevoegd als de begraafplaats is aangesloten bij de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen. Zie www.KlachteninstituutUitvaartwezen.nl.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE