Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Staat van onderhoud familiegraf


2 maart 2011

Vraag nummer: 24549  (oude nummer: 16484)

Zeer geachte heer van der Putten,
In 1939 is door, wijlen, mijn moeder een "4-persoons"-graf aangekocht voor onbepaalde tijd. Inmiddels zijn 3 personen in dit graf begraven. Sedert 1990 ben ik rechthebbende.
Nu ben ik aangeschreven door de eigenaar/exploitant van de begraafplaats over de huns inziens slechte staat van onderhoud van het graf. De ingebeitelde letters zijn welliswaar niet meer zo mooi zwart ingekleurd, maar verder zijn de grafsteen en omlijsting niet beschadigd.
Door de wijze waarop de tekst van de brief is samengesteld, kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat men maar al te graag zou zien dat ik afstand van het grafrecht zal doen.
Mijn vraag in dit verband luidt: Wat zijn mijn rechten in dit "geschil" waarbij de begraafplaats vindt dat, ik citeer,: "herstel of vervanging van het monument noodzakelijk is", terwijl ik vind dat kan worden volstaan met het op termijn bijwerken van de letters.
Ik realiseer mij dat het wellicht moeilijk is om mijn vraag te beantwoorden zònder de grafsteen te zien, maar ongetwijfeld hebt u voor mij een antwoord of advies.
Bijvoorbaat mijn hartelijke dank hiervoor.
Met groet, Joop Schoof

Antwoord:

Geachte heer,

Als u meent dat herstel of vervanging van het monument een sterk overdreven eis van de begraafplaats is en u er samen niet uit komt, kunt u overwegen om een klacht in te dienen en te laten behandelen bij de Ombudsman Uitvaartwezen. Zie www.klachteninstituutuitvaartwezen.nl.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >