Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Slimme tenaamstelling rechthebbende eeuwigdurende familiegraven


17 december 2013

Vraag nummer: 36772

Mijn vader is overleden, mijn moeder is dementerend. Mijn vader beheerde 10 eeuwigdurende familiegraven. De tenaamstelling van de rechthebbende moet nu worden gewijzigd.
Er zijn vier kinderen. Is het mogelijk om daar een zogenaamde "erven"naam van te maken. Of één van de namen van de kinderen. Als dat één van de kinderen is, waar kan hij dan als rechthebbende eventueel misbruik van maken, bijvoorbeeld zonder toestemming afstand doen van de graven.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Alle begraafplaatsen in Nederland accepteren uitsluitend een overschrijving op naam van 1 natuurlijke persoon of 1 rechtspersoon. Aanduidingen als 'erven x' of 'kinderen X-Y' worden niet geaccepteerd.
Begraafplaatseigenaren willen weten met welke persoon zij te maken hebben. Je weet als buitenstaander niet wie erfgenaam van iemand zijn. Dat kunnen bijvoorbeeld 'goede doelen' zijn, maar eigen kinderen kunnen onterfd zijn, etc. Je moet als begraafplaatseigenaar ook weten wie aansprakelijk is bij schade, wie precies toestemming moet geven voor de bijzetting van een overledene of een asbus, etc. Met groepen mensen werkt dat niet. Dat kan wel met 1 mens, of bijvoorbeeld met een stichting.

Kinderen kunnen onderling wel afspraken maken over wie de graven op naam krijgt en wie bijdraagt en welke eventuele kosten, bijvoorbeeld voor onderhoud of reparatie van een grafsteen. Men kan dat op schrift stellen en daar een soort van overeenkomst tussen betrokkenen van maken.

Wat zou er redelijkerwijs mis kunnen gaan wanneer 1 kind de graven op naam krijgt? Ik zie geen enkele reden om afstand te doen van een graf, tenzij er kosten aan verbonden zijn of misschien alleen om anderen te pesten. Over dat soort dingen kan men afspraken maken en er een soort van boete aan hangen. Bijvoorbeeld om elk jaar op de verjaardag van de ouders op kosten van de overtreder ruim uit eten te gaan.

Een goede optie kan zijn om een familiestichting op te richten met alle kinderen samen en om de grafrechten aan die stichting toe te kennen. Als alle kinderen bestuurslid van de stichting zijn, hebben ze allemaal evenveel inspraak.
Ik denk dat deze optie het meest tegemoet komt aan wat u zou willen. Het enige nadeel is dat het een paar honderd euro kost om naar de notaris te gaan en die stichting op te laten richten. Maar als dat de manier is om de onderlinge verhoudingen goed te houden, lijkt mij dat die kosten meer dan waard.

U moet in elk geval wel wat doen met die eeuwigdurende graven, want zonder actuele tenaamstelling kunnen de grafrechten vervallen worden verklaard.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zie bijvoorbeeld over het eeuwigdurend behoud van een graf:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE