Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Situatie familiegraf op Moscowa


13 oktober 2004

Vraag nummer: 3373  (oude nummer: 4797)

Familiegraf Sleijster uitgegeven 12.05.1877. Door Gem.Arnhem overge-schreven op mijn naam op
12.12.1976.In 1988 werd mijn moeder zonder enige
opmerking van Moscowa (Gem.Begraafplaats) nog in dit graf begraven.
Gem. deelde eerder mee dat dit graf "eeuwigdurend"was.
Nu zegt men dat eigendom c/q rechten per 12.05.1976 verlopen zijn.
Elders (begrafenisondernemer veel werkend in Arnhem ) hoorde ik dat de oude graven (Ons graf heeft kelder nummers 1,2, en 3) voor onbepaalde tijd zijn uitgegeven.
Door de evacuatie zijn wij de akte kwijt. Moscowa schrijft in 1975 dat de akte bij hen wel aanwezig is.
Hoe kom ik aan mijn rechten zodat ik voor de rest van de aanwezige inlagen geen exorbitante kosten hoef te betalen.
Gaarne uw commentaar,
met vriendelijke groet,
J.A. Sleijster, Rozendaal

Antwoord:

Geachte heer Sleijster,

Ik kan op zo'n specifieke vraag op 120 km afstand geen antwoord geven. Dan moet ik eerst inzage hebben in alle wel beschikbare stukken. Dat kunnen bijvoorbeeld zijn een nota inzake begraven in 1988 of een copie van de akte die in het bezit in van de gemeente. Voorts kan iets af te leiden zijn uit de status van het graf (keldergraf) en de ligging. Ook aan de hand van oude beheers- en legesverordeningen ten tijde van de uitgifte kunnen soms conclusies worden getrokken.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE