Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Schulden bij overname grafrecht?


27 oktober 2008

Vraag nummer: 5795  (oude nummer: 11546)

Mijn partner heeft het grafrecht (graf moeder)van zijn vader overgenomen. Nu is het niet duidelijk of de kosten voor de grafrechten zijn voldaan. Is mijn partner nu als rechthebbende ook verantwoordelijk voor eventueel nog te betalen kosten i.v.m. het grafrecht (of overige kosten)?
Of is in dit geval alleen het grafrecht overgenomen en niet de betalingsverplichting?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

De kosten van grafrechten bij een gemeentelijke begraafplaats zijn belastingen. Er wordt dus - formeel gezien - een belastingaanslag opgelegd. Die belastingaanslag is persoonlijk, op naam van meneer A. Als meneer B de volgende rechthebbende is, neemt hij niet automatisch de eventuele belastingschuld van meneer A over. De belastingen rusten niet op het graf, maar op de persoon.

Bij mijn weten hebben begraafplaatshouders - ook kerkelijke begraafplaatshouders - geen regelingen waardoor ze vorderingen op rechthebbende A kunnen overhevelen naar rechthebbende B. Een enkele begraafplaatshouder zal het misschien wel proberen, maar dat mist mijns inziens juridisch elke grond.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE