Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Schudden van een graf in Delft

28 juni 2015

Vraag nummer: 42756

Geachte heer Van der Putten,

ik ben rechthebbende op een familiegraf op de begraafplaats Jaffa in Delft. De eerste begravenis (en koop van het eeuwigdurend recht) vond plaats in 1906 (de vierde en laatste begrafenis vond plaats in 1955). Ik heb de gemeente Delft gevraagd of het graf geschud kan worden als ik er zelf tzt in begraven wil worden en kreeg als antwoord dat dat volgens de beheerder niet kon, zonder bijv. verwijzing naar het in 1906 vigerende reglement oid. Hoe kan ik er achter komen wat mijn rechten zijn?

Antwoord:

Geachte heer,

U komt achter uw rechten door:
- in de akte van uitgifte van het graf te kijken;
- in de verordening te kijken die gold toen het graf werd uitgegeven, alsmede door in latere en in de huidige verordening op het beheer van de begraafplaats Jaffa te kijken;
- het de begraafplaatshouder te vragen.

In dit geval heeft het laatste nog niet tot een positieve actie van de gemeente geleid.
De actuele verordening uit 2011 geeft geen recht om het graf te laten schudden, zag ik. Of oudere verordeningen sinds 1906 dat recht alsnog geven, weet ik niet.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Voor meer informatie over een begrafenis of crematie in Delft, zie Uitvaart Delft.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld over de aankoop en het behoud van een graf voor eeuwig

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder