Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Schade aan graf (glasplaat)


4 januari 2006

Vraag nummer: 4211  (oude nummer: 7214)

Geachte mevrouw,

Mijn broer heeft in 1997 een ovale open steen met daar binnenin drie staande dikke glasplaten als gedenksteen op z'n graf gekregen. De middelse glasplaat is, volgens de beheerdervan St Barbera in Amsterdam, door een vallende tak, gebroken.(stormschade) Wie betaalt de herstelkosten? Kan ik eisen dat herstel plaats vind in de oorspronkelijk staat?

Hoogachtend,

Robert Tj. Zijlstra

Antwoord:

Geachte heer,

Of de schade voor uw rekening komt of voor rekening van de begraafplaats, hangt o.a. af van wat omtrent schade en soort schade en het risico daarvoor, in het beheersreglement van de betreffende begraafplaats is geregeld. Of in de grafakte.

Stormschade kan lastig zijn. Als de begraafplaats nalatig is in beheer en onderhoud van haar bomen, is zij mogelijk aansprakelijk te stellen. Als de begraafplaats de bomen regelmatig laat snoeien, dood hout laat verwijderen etc., dan is zij voor incidentele schade niet aansprakelijk.
Maar dat hangt ook weer af van wat daarover in het reglement staat.

Zie ook andere vragen over schsde in de sub-rubriek 'Grafsteen / monument'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE