Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Saneren kerkhof met eeuwigdurende rechten


10 april 2006

Vraag nummer: 4370  (oude nummer: 7848)

de R.K.kerk is voornemens te saneren. wij hebben er een familie graf met eeuwigdurende rcehten. de kerk weerlegt dat. bewijs het maar is ons gezegd, wat wij niet kunnen.deze maand nog wil de kerk tot actie overgaan en dat terwijl wij nog niet in overeenstemming zijn.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Als u geen bewijs in handen hebt, hoe weet u dan dat het bij dat familiegraf om eeuwigdurende rechten gaat?

Gaat het alleen om een verhaal binnen de familie? Dat is vaak vaag en lang niet altijd juist. U moet wel enig objectief bewijs hebben.
Bewijs kan zijn een akte, maar het kunnen ook andere papieren zijn, zoals een kwitante. Het kan ook zijn dat het familiegraf ligt in een rij met hetzelfde type graven, waarvan de buren wél papieren hebben die de aard van het graf aangeven. Wellicht zijn er reglementen of tarieflijsten uit de tijd dat het graf is uitgegeven, waar men een en ander aan kan ontlenen.

Als u geen enkel bewijs kunt overleggen, houdt het op. De parochie hoeft dan ook nergens op te wachten.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE