Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Ruimte maken in vol graf vader


21 maart 2005

Vraag nummer: 3774  (oude nummer: 5747)

Dag,
afgelopen vrijdag was ik met een vriendin op begraafplaats Xxxxx in Yyyyyy. Zij zit met een nogal ingewikkelde kwestie.
Haar vader is overleden voordat zij werd geboren. Haar oma, de moeder van haar vader, heeft vervolgens buiten haar eigen moeder om, een keldergraf voor haar zoon geregeld. Dit keldergraf ligt op het oudste deel van de begraafplaats. Inmiddels zijn beide ouders ook begraven in dit graf en een broer. De kelder is nu vol. De moeder van mijn vriendin heeft zich ruim 50 jaar moeten laten welgevallen dat zij niet zelf heeft kunnen bepalen waar haar man begraven ligt. Zij is bezig met haar laatste gang in dit leven en mijn vriendin zou nu het liefste haar vader en moeder bij elkaar in een graf hebben. Haar voorstel was (zij is inmiddels rechthebbende van het graf): die drie stoffelijke resten laat ik uit het graf halen en ik zet mijn moeder daar tzt bij. Het antwoord van de beheerder: in dit oude gedeelte van de begraafplaats ruimen wij nooit. Het kan niet wat u wilt. Toen we vroegen: en als we dan de stoffelijke resten van de vader laten weghalen en naar een ander graf laten brengen, dan kan het wel? toen bleef hij het antwoord schuldig. Hij heeft ons nu beloofd het te gaan bespreken met het bestuur. Maar hij wil geen precedenten scheppen.
Ik werk zelf in de uitvaartverzorging en weet er wel iets van af. Mijn idee is: mijn vriendin is rechthebbende en zij bepaalt dus. Hij heeft geen poot om op te staan. Maar aangezien ik niet zo best ben in deze dingen dacht ik: Van der Putten weet raad! Ik ben benieuwd naar uw antwoord.
Met groet,
A.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dit is geen ingewikkelde zaak.
Er zijn diverse opties opties
1. Ik heb eerst in het reglement van de begraafplaats gekeken, of men het recht van schudden van een graf kent. Nee, dat kent men niet, dus een rechthebbende kan niet afdwingen dat het graf deels wordt geruimd. Het oudste reglement van deze begraafplaats in mijn archief is van ruim 30 jaar geleden; toen stond het er ook niet in. Of het in oudere reglementen wel staat, weet ik niet. Schat in van niet.
Wat de beheerder nu bij bestuur wil navragen, is of toch niet schudden wordt toegestaan, ook al staat het niet in reglement. U kunt dat afwachten. Maar als men dat niet wil, wat vanuit hun optiek logisch is, dan is dat geen probleem. Er zijn meer oplossingen:
2. Wat de rechthebbende kan doen, is voor de stoffelijke resten van de 3 personen die men wil ruimen, een aanvraag doen om die te cremeren. Dan moet er verlof tot opgraving van die 3 personen bij de burgemeester en voor crematie bij OvJ worden gevraagd. Daar staat de begraafplaats buiten, het bestuur hoeft geen besluit te nemen. Die kan dus ook niets weigeren, moet het simpelweg gedogen. De rechthebbende kan de as na de crematie laten verstrooien, of wat ze verder wil.
3. Rechthebbende kan de stoffelijke resten van de 3 personen die men wil ruimen, laten opgraven en elders herbegraven. Ergens een goedkoop graf voor korte termijn huren, bijvoorbeeld bij de gemeente Yyyyy en laten overbrengen. Alleen verlof burgemeester is nodig, dat is een formaliteit na zoveel jaren. De begraafplaats heeft ook hier niets over te besluiten, maar alleen te gedogen als iemand met verlof burgemeester aan komt zetten.
4. Rechthebbende kan vader laten opgraven in nieuw graf met plaats voor moeder laten herbegraven. Dit kan nu al meteen, vóóraf. Of nadat moeder overleden is en al als eerste in dat nieuwe graf ligt. Ook hier kan de begraafplaats niets tegen beginnen. Of men het wel of niet leuk vindt, doet er niet toe: er komt ruimte in het graf.
Meer wegen leiden naar Rome, zoals men dat zegt.

Zie andere vragen in de sub-rubrieken 'Graf ruimen' en 'Opgraven en herbegraven', ook 'bijvoorbeeld over opgraven en cremeren.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE