Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Ruimte maken in familiegraf


3 maart 2004

Vraag nummer: 2935  (oude nummer: 4074)

Geachte mevrouw/mijnheer,

Mijn moeder zou graag na haar overlijden worden begraven in een familiegraf (graf van tante/oom/neef en diens vrouw).
Graf dateert van 1923. Op zich dat kunnen volgens de begraafplaats, maar pas nadat het graf van een van de eerder begraven familieleden is geruimd. Dat laatste vindt mijn moeder uiteraard geen prettige gedachte. De begraafplaats zegt dat het maximum op 4 is gesteld.

Vraag 1: is het voorstelbaar dat door "natuurlijk verloop" sinds 1923 op zich ruimte is ontstaan voor een nieuwe kist. Kan men aannemen dat na zoveel jaar de resten van de eerste begraven personen al min of meer zijn vergaan?

Vraag 2: wat zou een eventueel alternatief kunnen zijn voor de wens van mijn moeder?

Het gaat om de algemene begraafplaats Kerkhoflaan in Den Haag.

Op voorhand alvast dank voor uw antwoord.

Hoogachtend,

John vdr Plas

Antwoord:

Geachte heer Van der Plas,

1. Ja, het is waarschijnlijk zo dat na zoveel jaar de resten van de eerst begraven personen al min of meer zijn vergaan. Maar de begraafplaats telt zulke stoffelijke resten gewoon als 'persoon'. Anders zou je elk graf altijd voortdurend kunnen blijven gebruiken, want alles vergaat wel een keer. De begraafplaats stelt een grens, ook uit respect voor de reeds begraven personen.
Maar, de meest vergane resten bevinden zich natuurlijk het diepst in het graf. Je kunt niet zomaar 'langs' de bovenste personen/kisten om de kist van uw moeder diep te plaatsen.

2. Als uw moeder niet wenst dat er geruimd wordt (dat is in dit geval dat de resten van de laatst overleden persoon 1 begraafniveau dieper worden herbegraven), dan kan zij niet in dat graf begraven worden. Haar kist zal immers op dezelfde plek/diepte moeten staan als die van de laatst overledene. Dan is het enige alternatief een ander graf.

Zie andere vragen in de sub-rubrieken Ruimen graf en Opgraven en herbegraven.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >