Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Ruiming van 'koopgraven'


27 juni 2016

Vraag nummer: 46582

Na verloop van de termijn van grafrecht krijgen mensen dwingende verzoeken om te betalen, anders kan er geruimd worden. En in ieder geval vervalt het grafrecht en dat komt dan aan de gemeente te vervallen. nabestaanden van algemene graven, krijgen dergelijke brieven niet, en oude graven worden GELUKKIG ook niet geruimd. Mag de gemeente dat doen. Ik heb van de graven van mijn 2 overleden kinderen, geen bewijs van grafrecht gekregen van de gemeente. De uitvaart verzorger heeft ook adviezen gegeven die onjuist waren. Uiteraard heb ik deze niet opgevolgd. Wat kan ik doen . Als sinds oktober 2015 ben ik in 'gesprek met raadsleden. Vanaf februari 'schriftelijk met de gemeente en de raadsleden. . Er komt geen feed back terug. Via Via heb ik vernomen dat er a.s. donderdag een motie ingediend wordt. Ondanks mijn brieven aan B&W en alle raadsleden ben ik hier niet van op de hoogte gebracht door de gemeente.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

U mag er niet van uitgaan dat oude graven niet geruimd worden. Graven die vervallen zijn, kunnen in principe elke dag geruimd worden. Het lijkt mij ook logisch dat graven waarvan de grafrechten niet verlengd worden, geruimd worden. Als een deel van een nabestaanden wel verlenging betaalt en een ander deel niet, terwijl alle graven blijven liggen, geeft dat scheve gezichten. En betaalt op den duur niemand meer iets. Dat is onhoudbaar.

Nabestaanden van algemene graven krijgen geen brieven voor het verlengen van het grafrecht, omdat die graven gewoonlijk nooit verlengd worden. Wel moet men tegenwoordig als de gebruiksrechten van algemene graven verlopen, de opdrachtgever van de begrafenis of directe nabestaanden tijdig waarschuwen.
Uiteraard kan men ook algemene graven meteen ruimen, als men wil.

Dat u van de graven van uw 2 overleden kinderen geen bewijzen van grafrecht hebt gekregen, kan meerdere redenen hebben.
Een reden kan zijn dat de graven voor 1991 zijn uitgegeven; pas in 1991 werd het verplicht om voor eigen of particuliere graven schriftelijke bewijzen van grafrecht te verstrekken.
Maar misschien gaat het om kindergraven, die vroeger vaak als algemene graven werden uitgegeven. Op algemene graven rust geen uitsluitend grafrecht en daarom is er geen wettelijke verplichting om een bewijs van grafrecht uit te geven.

De gemeente kan u niet berichten dat a.s donderdag een motie ingediend wordt, want de gemeente weet dat formeel niet. Raadsleden zijn niet 'de gemeente'. Wat zij misschien wel of niet doen is iets wat het college van burgemeester en wethouders nog niet weten. Pas als het gebeurd is. Maar het is niet gebruikelijk en logisch om allerhande burgers in te lichten over door de raad aangenomen of afgewezen moties. Mensen kunnen naar vergaderingen komen om het zelf te zien. Ze kunnen er over lezen in de lokale media en ze kunnen er over lezen in de verslagen en notulen van de vergaderingen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE