Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Ruimen van graven uitgegeven voor onbepaalde termijn

3 februari 2003

Vraag nummer: 1981 (oude nummer: 2367)

Mon, 3 Feb 2003 15:08

Kunt u aangeven welke wettelijke procedure er gevolgd moet worden door de begraafplaatsbeheerder om graven die indertijd uitgegeven zijn voor onbepaalde termijn, te ruimen. Het gaat om graven waarvan na enige onderzoek blijkt, dat er geen rechthebbenden meer zijn.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Deze vraag is reeds meerdere maken beantwoord in de sub-rubriek 'Graf ruimen'.
Zie o.a. vraag 1838 'Ruiming van graven voor onbepaalde tijd als rechthebbende onbekend is'.
Om het kort samen te vatten: dat er geen rechthebbenden meer (bekend) zijn, is op zich geen reden of mogelijkheid om tot ruiming over te gaan. Dat kan alleen als het op naam staan van het graf destijds, bij het aangaan van het grafrecht, een voorwaarde was. Je kunt zo'n voorwaarde niet later achteraf in een verordening of reglement opleggen.
Als die voorwaarde er was, en er is geen rechthebbende meer, ook niet na enig onderzoek, mag het grafrecht vervallen worden verklaard.
Als die voorwaarde er niet was, mag alleen bij graven waarvan de monumenten ernstig verwaarloosd zijn, de procedure van artikel 28, lid 4 en volgende, Wet op de lijkbezorging worden gevolgd.

mr W.G.H.M. van der Putten

3 februari 2003

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder