Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Ruimen graven als termijn naar 15 jaar gaat


7 november 2013

Vraag nummer: 36311

Geachte heer Van Putten,

Wanneer in jaar X een algemeen graf is uitgegeven voor 10 jaar en in de loop der jaren wijzigt vervolgens de regevelgeving waardoor deze termijn naar 15 jaar wordt verlengd. Blijft dan voor het graf als uitgegeven in jaar X de oude regelgeving en daarmee de uitgiftetermijn van 10 jaar gelden? Of kan de gemeente dan gehouden worden om 15 jaar aan te houden, ook voor graven die zijn uitgegeven vóór het moment dat die 15 jaar formeel van kracht werd? Ik ga er van uit van niet, maar wil deze vraag toch aan u voorleggen.

Ik hoor graag van u. Op voorhand dank voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,
Dennis

Antwoord:

Geachte heer,

Ik vermoed dat u bedoelt: stel dat de wettelijke termijn van grafrust, ofwel de termijn waarbinnen een graf niet geruimd mag worden, verlengd zou worden naar 15 jaar. Wat betekent dat dan voor de looptijd van algemene graven?
Het antwoord is: niets.

Stel, een gebruiksrecht op een ruimte in een algemene graf zou voor 10 jaar uitgegeven zijn. Dat zou overigens ook kunnen gelden voor een particulier graf; dat kan ook voor 10 jaar uitgegeven worden. En stel dat de uitgifte in 2015 zou gebeuren, waarbij het recht loopt tot 2025. Stel verder dat de wetgever in 2017 de termijn waarbinnen een graf niet mag worden geruimd (de termijn van grafrust), verandert van 10 in 15 jaar. Wat heeft dat dan voor gevolg voor de lopende grafrechten?

Zoals ik al zei, niets. De rechten van de graven die ik zojuist noemde, lopen dan af in 2025. De graven mogen door de houder van de begraafplaats niet geruimd worden voor 2030. Dat betekent alleen dat er graven liggen, waarvan de inhoud niet geroerd mag worden, waar gedurende 5 jaar geen rechten op rusten.
Het is geen wettelijk voorschrift dat op graven die niet geruimd mogen worden, grafrechten moeten rusten. Er hoeven trouewns helemaal geen rechten op graven te rusten. Een begraafplaatshouder kan in theorie best iemand in een graf begraven zonder rechten op een graf te vestigen. Alleen, zonder rechten hebben de nabestaanden bijvoorbeeld geen recht om een gedenksteen op het graf te plaatsen. En is er bij een particulier graf geen recht om nog iemand anders in datzelfde graf bij te begraven. En als de termijn van uitgifte eerder eindigt dan de termijn waarbinnen het graf niet geruimd mag worden, mag de begraafplaatshouder het grafmonument al verwijderen zonder de inhoud van het graf te ruimen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld over de aankoop en het behoud van een graf voor eeuwig:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE