Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Ruimen graf van mijn moeder (welke termijn graf)


13 oktober 2008

Vraag nummer: 5743  (oude nummer: 11438)

Onlangs kregen wij een brief van de Stichting Begraafplaatsen in Nijmegen dat wij de grafrechten van mijn in 1974 overleden moeder konden verlengen.
In de brief stond dat anders het graf na 35 jaar geruimd zou worden.
Natuurlijk verlengen wij de grafrechten.
Mijn zus weet echter heel zeker dat het graf in 1974 voor 50 jaar gekocht is. Volgens haar kon men in 1974 een graf kopen voor tien, twintig of vijftig jaar.
Door allerlei fusies in de uitvaart branche is het een en ander veranderd.
De archieven zijn na 10 jaar opgedoekt zodat we niet meer na kunnen gaan of we inderdaad het graf voor vijftig jaar gekocht hebben.
Ik vermoed dat mijn zus gelijk heeft maar hoe komen we er achter dat de termijnen van de grafrechten eenzijdig door de stiching begaafplaatsen verandert zijn in 35 jaar?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Voor zover ik weet beheert de SBN zowel kerkelijke als gemeentelijke begraafplaatsen.
Als het om een gemeentelijke begraafplaats gaat, moet bij de gemeente na te zoeken zijn welke verordeningen voor beheer en voor de heffingen van kosten in 1974 golden.

Maar u behoort eigenlijk een bewijs van uitgifte van het graf te hebben, waar de termijn op staat. Er zal destijds altijd een bewijs van uitgifte verstrekt zijn.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE