Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Rijksgraf


25 januari 2009

Vraag nummer: 6110  (oude nummer: 12199)

Op onze begraafplaats ligt een rijksgraf (overleden soldaat 1945).
Omdat ik onlangs de administratie heb overgenomen, is mijn vraag.
Behandel je zo'n graf als een familiegraf met verlengingen en wie betaald deze kosten of zijn er speciale regelingen met de overheid?

Antwoord:

Geachte heer,

Ik adviseer u om de vraag voor te leggen aan de Oorlosgravenstichting, Zeestraat 85, 2518 AA Den Haag, Postbus 85981, 2508 CR Den Haag, tel.: 070 - 31 31 080, fax: 070 - 36 21 546, e-mail: info@ogs.nl, www.oorlogsgravenstichting.nl.

Ik weet dat er allerlei soorten oorlogsgraven zijn: stichtingsgraven (graven die in de loop der tijd eigendom zijn geworden van de Oorlogsgravenstichting), rijksgraven (formeel van het Koninkrijk der Nederlanden) en particuliere graven (waarvan de familie rechthebbende is). Maar dat zegt op zich nog niets over het verschuldigd zijn van grafrechten en onderhoudsbijdragen. De status van het graf, of de rechthebbende kosten van verlengingen moet betalen e.d., moet ook blijken uit de administratie van uw begraafplaats.

Op zich is elk graf een gewoon graf in die zin dat normaal kosten betaald moeten worden. Er zijn geen wettelijke vrijstellingen voor oorlogsgraven, van welk type dan ook. Wel is mij bekend dat begraafplaatshouders soms erg coulant zijn met het in rekening brengen van kosten. Dat is dan meer een morele kwestie; juridisch is er geen enkele reden voor vrijstellingen van welke aard dan ook, tenzij dit in het verleden schriftelijk is overeen gekomen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE