Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Reservering graf (vervolg 5226)


2 maart 2005

Vraag nummer: 3725  (oude nummer: 5675)

2 jaar geleden is mijn zoon begraven en heb ik naast hem een graf gereserveerd. Toen was er nog geen regelement. ook hebben we geen grafaktes. maar wel een nota waar de graven opstaan ook die van mij met nummer. Nu hebben ze op 1-1-2005 een regelement in gevoerd. waar in staat dat als je nu een graf reseveert vooraf betaald moet worden en de looptijd in gaat van 20 jaar. ik heb in december een aangetekende brief verstuurd naar het kerkbestuur die u mijn heeft geadviseerd. deze staat onder nummer 5226. Hier op kreeg ik een aangtekende brief terug dat de grafrechten die voor 1-1-2005 op ons kerkhof zijn gevestigd zijn mondeling aangegaan en voor onbepaalde tijd. Deze rechten zullern wij als kerkbestuur respecteren. Het betreft het graf van wijlen u zoon. Voor wat betreft reserveren geldt dat dit geen grafrechten zijn. Een reservering is feitelijk alleen de aan wijzing van een bepaalde plaats, waar men t.z.t. een grafrecht op kan vestigen, onder dan de geldende voorwaarden. Reserveringen onder het huidige regelement is niet meer mogelijk. Het grafrecht gaat pas in op het moment dat het wordt gevestigd en op de voorwaarden zoals die op dat moment gelden. Dat betekent dat het grafrecht t.z.t. wordt gevestigd voor een periode van 20 jaar en telkens met 10 jaar worden verlend, conform het huidige regelment. Dit is niet de afspraak en dit wil ik dus ook niet. Ik heb een overeenkomst. Omdat ik niets over grafrecht bij reserveren kan vinden. vraag ik of dit kan heb ik recht of niet. het gaat hier toch om toekomstig grafrecht. Ik zou graag meer over grafrecht willen weten bij reservering om dat u mij toen ook heeft aangeraden te reserveren voor 1-1-2005. Maar omdat ik dat al gedaan had dacht ik dat ik ook onder het oude regelement zou vallen.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De reservering van uw graf is van vóór de invoering van het huidige reglement. Een reservering is wel degelijk op te vatten als het uitgeven van een graf.
Hetgeen het kerkbestuur thans schrijft is onjuist. Maar voor u is het natuurlijk het probleem dat je wel gelijk kunt hebben, maar dat je het dan ook nog moet zien te krijgen.
Ik kan u niet anders adviseren dan om een advocaat in de arm te nemen.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE