Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Reserveren verlenging grafrechten


22 januari 2008

Vraag nummer: 5148  (oude nummer: 10163)

Mijn moeder is eind 2007 overleden en begraven. Wij hebben als 5 erfgenamen het graf voor 20 jaar gehuurd. Wij willen nu een (financiele) reservering doen die in 20 jaar kan oprenten naar een bedrag waarmee dan de verlengingskosten (grotendeels) kunnen worden betaald. Deze reservering zal o.i. fiscaalvriendelijk moeten zijn en buiten onze eigen nalatenschap moeten vallen. Graag advies wat de juridische/fiscale mogelijkheden zijn.

Antwoord:

Geachte heer,

Ik kan u eigenlijk maar één ding aanbevelen en dat is contact opnemen met de Stichting Grafzorg Nederland in Velp (www.grafzorg.nl). Bij deze stichting kan men een betaling doen, waarmee door haar over 20 jaar (en eventueel over 30 of 40 jaar enz.) de verlengingkosten worden betaald. De bij Grafzorg gestalde bedragen brengen jaarlijks een goed rendement op om de stijging van kosten van begraafplaatsen het hoofd te kunnen bieden.
Deze betaling is fiscaalvriendelijk in die zin dat zij nu nog in aanmerking kan worden genomen bij de afhandeling van de nalatenschap en mogelijk aftrekbaar is voor successierechten. Bovendien drukt een elders geparkeerd bedrag de komende 20 jaar niet op uw eigen inkomen of dat van de andere erfgenamen. Want als u zelf een bankrekening aanhoudt, ook als u dit doet met de bestemming 'inzake graf van moeder' of iets dergelijks, eist de Belastingdienst toch dat u deze rekening aangeeft bij Box 3 van uw aangifte Inkomstenbelasting. En als u het zelf niet opgeeft, corrigeert de Belastingdienst het wel. En als u zou scheiden of als u komt te overlijden, valt zo'n rekening gewoon in het te verdelen vermogen. Een particulier kan zelf geen vermogen voor een bepaald doel afzonderen.

Een fiscaal voordeel in de zin dat de kosten aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting is niet meer mogelijk. Van de kosten van het graf en van de begrafenis van uw moeder genieten u en de andere erfgenamen geen fiscale aftrek. Die mogelijkheid is in 2001 uit de wet geschrapt.
Er was wel fiscale aftrek mogelijk geweest als uw moeder zelf voor haar dood haar eigen begrafeniskosten via een koopsom of deposito had geregeld. Ook had zij zelf een graf vooruit (via Grafzorg) kunnen regelen, ook voor langere termijnen. Dan was wel extra fiscale aftrek mogelijk geweest. Maar dat is napraten.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

---

Nog een goede raad: wordt geen klant van KPN. KPN is een bedrijf dat niet reageert op klachten en volstrekt lak heeft aan de klant. Dat is althans sinds augustus vorig jaar mijn ervaring, tot op de dag van vandaag. (Zie vraag 9718). Mijn kantoor staat na 5 maanden nog altijd onder een verkeerd nummer in de telefoongids. Bellen, schrijven, faxen, niets helpt. Het wordt weer tijd voor een kort geding, net als toen ik in oktober de aansluiting door KPN met een rechtszaak heb moeten afdwingen. Zie voor het juiste adres en telefoonnummer de Adressengids van deze site.

En dan heb ik het nog niet over de verkeerde facturen van KPN. Op een verkeerde naam, naar een oud adres, plotseling is het abonnement eenzijdig verwijzigd, etc. etc. En niemand reageert op klachten daarover.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE