Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Reserveren van een graf (helft van 1-diep dubbelgraf voor echtgenoot)


25 november 2002

Vraag nummer: 1647  (oude nummer: 2012)

Mon Feb 28 11:31:47 2000

Door het bestuur van een Ned. Herv. Kerk die een begraafplaats exploiteert zijn wij gewezen op een verandering die zij gaat doorvoeren.

Graven worden "Naast elkaar" uitgegeven.
In principe kan bij een begrafenis het naastgelegen graf worden gereserveerd (bijv voor echtgenoot in de toekomst) maar dit wordt niet zwart op wit gezet. In de praktijk behoudt de kerkvoogdij zich het recht voor dit graf, bij plaatsgebrek anders uit te geven.

Nu vormt zich dat probleem nog niet maar in de toekomst bestaat die mogelijkheid wel.

Stel: Iemand van 50 overlijdt. Er wordt naast het graf voor de begrafenis een graf gereserveerd voor de partner. Deze partner is nu 45 en overlijdt over 30 jaar. Het gereserveerde graf (mondelijk overeengekomen!) is inmiddels aan een andere familie uitgeven.

Dit zal hard overkomen bij de bewuste familie.
Uiteraard kan de uitvaartverzorger de familie hierop wijzen, maar in de praktijk zal men uit emotionele overweging toch wel een graf reserveren en de kans bestaat dat men hier later behoorlijk spijt van heeft.

De reden van dit alles is waarschijnlijk een financiële reden. Voorheen werden gereserveerde graven direct in rekening gebracht, nu gaat men dit pas doen als en daadwerkelijk begraven wordt.

Gaarne uw mening hierover, of beter nog - mag dit.

Antwoord:

Mon Feb 28 14:46:09 2000

Geachte heer,

Ik ben het helemaal met u eens dat het over 30 jaar hard zal aankomen bij de familie als blijkt dat vader/moeder niet naast moeder/vader kan worden begraven. Als niet zwart op wit wordt vastgelegd dat de plek naast het huidige graf ook aan de familie toevalt, is er in feite geen reservering.
Als de familie niet het risico wil lopen dat straks geen echtelieden naast elkaar begraven kunnen worden, is er maar 1 oplossing, namelijk niet op die betreffende begraafplaats, maar elders begraven.

U vraagt of het kerkbestuur dit zo (namelijk zich en het graf niet vastleggen) mag doen: ja, dat mag. Maar het druist wel in tegen de wens en behoefte van veel mensen.

U zegt dat dit besluit van het begraafplaatsbestuur misschien een financiële reden heeft, omdat men pas een bedrag in rekening brengt als er pas begraven is. Met andere woorden: als men t.z.t. wel inkomsten aan het graf kan ontlenen door daar een ander begraven, heeft dat de voorkeur voor het kerkbestuur, boven het (gratis) vrijhouden van de plaats.

Ik begrijp die reden overigens ook niet. Het is gebruikelijk en logisch dat als een bepaalde plaats wordt gereserveerd, dat er dan ook voor betaald wordt. Ik denk ook dat veel mensen er wel wat voor over hebben om die zekerheid te hebben. Ik ken hel veel begraafplaatsen waar maar 1 diep begraven wordt en voor echtparen naastliggende graven worden uitgegeven. Uiteraard tegen betaling. Dat zou ook het geval zijn als een graf dubbeldiep was; waarom dan niet als een graf dubbelbreed 1-diep is? Als het financiële aspect het probleem is voor de begraafplaats, is het zo op te lossen.

Als ruimtenood het probleem voor de begraafplaats is, is dat ook eenvoudig op te lossen. Nu wordt blijkbaar maar 1 diep begraven. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de grondwaterstand. Men kan 2 diep begraven, als men gebruik maakt van een kelder. Dat kost wel wat meer, maar je hebt als familie dan tenminste de keuze. Sommige begraafplaatsen zijn niet dol op kelders, omdat men later met kosten van verwijdering zit. Ook dat vind ik geen argument, want men kan die kosten nu doorberekenen en dat bedrag reserveren voor later.

Kortom, ik denk - op basis van uw verhaal - dat de begraafplaats op zich niet onjuist of illegaal handelt maar onvoldoende rekening houdt met maatschappelijke behoeften en dat er best manieren zijn om aan haar probleem tegemoet te komen. Als de begraafplaats dat niet wil en nabestaanden geen zekerheid wil geven, zou ik - als ik uitvaartverzorger was - mensen die de uitdrukkelijke wens hebben om naast elkaar begraven te worden, naar een andere begraafplaats verwijzen.

mr W.G.H.M. van der Putten

28 februari 2000

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE