Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Reserveren grafruimte (zonder te ruimen)


7 juni 2005

Vraag nummer: 3828  (oude nummer: 5996)

is het mogelijk een graf te reserveren, waar nog stoffelijke resten in liggen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Zeker is het mogelijk om een graf te reserveren waar nog ('vreemde') stoffelijke resten in liggen.
Als een graf wordt gereserveerd, wordt er meestal niet direct begraven. Als oude graven vrij komen omdat de termijn verlopen is, wordt meestal wel de grafsteen geruimd maar hoeft de inhoud van het graf niet geruimd te worden. Het is immers het beste en het eenvoudigste om de stoffelijke resten zo lang mogelijk te laten liggen. Per slot is het zo dat als de natuur haar werk doet, er op termijn geen resten meer te ruimen zijn, omdat ze geheel zijn verteerd en opgenomen in de kringloop van de aarde.
Het is gebruikelijk (en verstandig en goedkoop, en daarom dus gebruikelijk) om een graf pas te ruimen aan het begin van de dag dat er opnieuw in dat graf wordt begraven. Dan hoeft het graf slechts 1 keer geopend te worden en hebben de stoffelijke resten zo lang mogelijk gelegen en zo veel mogelijk verteerd zodat er minder te ruimen is.

Om het kort te zeggen: dit is heel gewoon en praktisch en juridisch/wettelijk zonder meer mogelijk.

Er is nog wel een addertje onder het gras voor gemeenten: soms staat in de verordening dat men de vroegere rechthebbende moet waarschuwen als men het graf wil gaan ruimen. Dat is niet zo handig bij gereserveerde graven, omdat men nooit kan voorspellen wanneer het graf nodig is en dus geruimd moet worden. De beste oplossing is om deze - in mijn ogen onzinnige - bepaling die afkomstig is uit de VNG-modelverordening te schrappen. Zie opmerkingen daarover in antwoorden in de sub-rubriek Verordening / reglement.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE