Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Rekening begraafkosten en verlenging grafrecht


11 januari 2010

Vraag nummer: 7218  (oude nummer: 14756)

Is er een wettelijke bepaling die zegt aan wie de rekening van een uitvaart / verlengingskosten moet worden gestuurd? Moet de rekening naar een opdrachtgever of naar de rechthebbende van het graf?

Antwoord:

Geachte heer,

Nee, zo'n wettelijke bepaling bestaat niet. Maar het ligt wel vast in een contract/opdracht en bestaande rechtsverhoudingen (het grafrecht) en de heffingsverordening.

Of de rekening naar een opdrachtgever of naar de rechthebbende van het graf moet, hangt mede af van wat er staat in de verordening lijkbezorgingsrechten en wie de opdracht heeft gegeven.

Mijn eerste gedachte is dat de kosten van de begrafenis voor rekening van de opdrachtgever zijn en de kosten van de noodzakelijke verlenging van het graf - als de lopende rechten korter zijn dan de wettelijke termijn van grafrust (10 jaar) - voor rekening van de rechthebbende. Tenzij de heffingsverordening iets anders bepaalt.
Voor alle duidelijkheid: we hebben het natuurlijk over eigen graven, niet over algemene graven.

De rechthebbende op een graf moet altijd toestemming geven voor een begraving in het graf. Als de lopende rechten te kort zijn, impliceert die toestemming dat hij ook akkoord gaat met de noodzakelijke verlenging.

Nu komt het regelmatig voor dat juist de rechthebbende op het graf degene is die in dat graf begraven moet worden. Veel begraafplaatshouders geven nabestaanden na het overlijden van de rechthebbende een termijn van 6 of 12 maanden om een nieuwe rechthebbende aan te wijzen of zich aan te melden. Maar als de rechthebbende zelf begraven moet worden, is er juridisch geen rechthebbende meer die toestemming voor de bijzetting geeft en die aansprakelijk is voor de kosten van verlenging. Veel begraafplaatshouders sturen de rekening voor alle kosten dan maar naar de opdrachtgever van de begrafenis. Maar dat is niet zo slim geregeld. De opdrachtgever kan weigeren de verlenging te betalen; hij is geen rechthebbende. Nu doen de meeste mensen dat niet, maar toch, het is niet goed geregeld.
Ik adviseer in de beheersverordening te regelen dat men na het overlijden van de rechthebbende eerst een nieuwe rechthebbende moet hebben, alvorens de begraving toe te staan. Dat voorkomt dat partijen later vergeten e.e.a. af te werken, maar vooral ook dat niemand aansprakelijk is voor de kosten van verlenging.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE